Hvad søger du?

Byggepladsen i Rødbyhavn

Nordeuropas største byggeplads

Størstedelen af aktiviterne på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen foregår på den primære byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland.

Her skal der opføres det store produktionsanlæg, som skal støbe og udskibe tunnelens elementer. Fabrikken og arbejdshavnen kommer til sammen til at optage omkring 1,5 mio. m2 eller det der svarer til 310 fodboldbaner.

Lidt vest for fabrikken opføres den store portalbygning, som giver overgangen fra motorvej og jernbane på land til tunnelrøret. 

 

Tunnelbyen

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen kræver flere tusinde arbejdere. Når byggeriet er på sigt højeste vil omkring 1.300 tunnelarbejdere bo og arbejde på pladsen. I mellem tunnelportalen og produktionsanlægget, er der opført en særlig tunnelby. 

I byen bor tunnelarbejderne i ni kvarterer, hvor de hvert har et enkeltværelse med eget bad og toilet. Der er også fællesfaciliteter som klinik, et supermarked, spilrum, motionscenter med mere. Tunnelbyen er forbundet med nye cykelstier, der gør det let for arbejderne at cykle rundt på byggepladsen og i lokalområdet.

Byggepladsen i Rødbyhavn er 1,5 mio m2

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk