Hvad søger du?

Aktuelle udbud

Her kan du finde aktuelle udbud på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. For opgaver som underleverandør kontakt venligst tunnelkonsortionerne.

Udbud af hovedentrepriseaftale om udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn

Femern A/S har sendt byggeriet af en ny udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn i udbud.

Projektet vil give offentligheden mulighed for at følge anlægsarbejdet af Femern Bælt-forbindelsen. Projektet er placeret for enden af Gamle Badevej (Rødbyhavn) og vil være beliggende mellem den kommende tunnelportal og det eksisterende udsigtstårn ved Rødbyhavn. Projektet består af en offentligt tilgængelig gangbro placeret på henholdsvis en brodel og en eksisterende dæmning, samt adgangssti fra den eksisterende parkeringsplads på Gamle Badevej.

Tilbudsgiverens ydelser vil helt overordnet bestå i at levere og indbygge en udsigtsfacilitet, der er udformet som en pil:

• Stianlæg på delvist eksisterende jordvold. Sti på trækonstruktion og stiafgrænsning (pil-afgrænsning) i stål understøttet på pæle

• Udkraget sti/bro-konstruktion. Sti på trækonstruktion i limtræ understøttet på trædæk og stiafgrænsning (pil-afgrænsning) i stål, der understøttes af ståldragere, stålsøjler og pælefundering

• Membranarbejder

• Jordarbejder

• Belysningsarbejder

Læs mere på EU's udbudsside her

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk