Hvad søger du?

Aktuelle udbud

Her kan du finde aktuelle udbud på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. For opgaver som underleverandør kontakt venligst tunnelkonsortionerne.

Framework agreement for Environmental Consultancy Services in Germany

The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant.

The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone.

The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general:

Preparation of environmental plan amendment applications

  • Environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB)
  • Review of Landscape execution plans (LAP)
  • Preparation and updates of environmental management concepts
  • Review of Contractors’ documents
  • GIS services

The tender was sent for publication on Tender Electronic Daily on 4 January 2022.

Tenders must be submitted by uploading it to the electronic tendering system. The electronic tendering system is accessed via the link: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320431&B=KA

Tenders must be submitted no later than Tuesday 8 February 2022, at 12:00 PM local time in Denmark.


Rammeaftale om landinspektørydelser

Femern A/S gennemfører på vegne af selskaberne:

 

  • Sund & Bælt Holding A/S
  • A/S Storebælt
  • Femern A/S og
  • A/S Øresund,

 

Nærværende udbud vedrørende indgåelse af en rammeaftale vedrørende landinspektørydelser.

Rammeaftalen forventes helt overordnet at dække følgende ydelser;

1) Bistand til udarbejdelse og indgåelse af frivillige aftaler

2) Udarbejdelse af erstatningsforslag

3) Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspropriation

4) Bistand i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse(r) og tilsvarende dokumenter med henblik på offentliggørelse og høring

5) Udvikling og vedligeholdelse af internt og eksternt GIS-værktøj

6) Matrikulære sager samt afsætning af skel og arealer i marken.

Udbuddet blev sendt til offentliggørelse hos Tender Electronic Daily den 16. december 2021.

 

Tilbud skal uploades i det elektroniske udbudssystem, som tilgås via internetadressen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319107&B=KA.

 

Tilbudsfristen er den 28. januar 2022, kl. 12:00 (middag) lokal tid i Danmark.


Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk