Hvad søger du?

Aktuelle udbud

Her kan du finde aktuelle udbud på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. For opgaver som underleverandør kontakt venligst tunnelkonsortionerne.

Opførelsen af en udsigtsfacilitet i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen

Projektet omfatter opførelsen af en udsigtsfacilitet i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Projektet består af en offentligt tilgængelig gangbro placeret på henholdsvis en brodel og en eksisterende dæmning, samt adgangssti fra den eksisterende parkeringsplads på Gamle Badevej.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk