Hvad søger du?

Den blå byggeplads

Den nye kystlinje

Femern Bælt-tunnelen er i høj grad også et maritimt projekt. Den "blå" byggeplads mellem Danmark og Tyskland bliver arbejdsområde for flere hundrede søfolk og op mod 60-70 fartøjer. 

I juni 2020 begyndte arbejdet med at anlægge de nye ydermoler ud for Rødbyhavn, hvor det opgravede materiale fra Femern Bælt bliver placeret. Disse ydermoler flytter kystlinjen 500 meter længere ud i Femern Bælt, og resultatet bliver omkring 300 hektar ny natur og rekreative arealer.

Til at opføre molerne er der importeret over 2 mio. tons granit. Stenblokkene kommer fra fire stenbrud på Norges sydkyst. Arbejdet udføres af konsortiet FBC. 

Udgravningen af Femern Bælt

Før elementerne til Femern Bælt-tunnelen nedsænkes, skal der først udgraves en tunnelrende mellem Danmark og Tyskland. Tunnelrenden bliver cirka 18 kilometer lang og 12 meter dyb. Bredden varierer afhængig af havdybden og havbundens sammensætning. I alt skal der udgraves cirka 19 mio. kubikmeter sand, sten og jord. 

Arbejdet udføres med en flåde af særlige graveskibe og pramme, der transporterer det opgravede materiale ind til land, hvor det bliver placeret i de inddæmmede områder. Arbejdet bliver overvåget døgnet rundt af særlige miljøskibe, der holder øje med, at mængden af sediment i vandet ikke overstiger grænseværdierne i myndighedstilladelsen.

Placering af tunnel-elementer

Når tunnel-elementer er færdige på fabrikken bliver de monteret med pontonner og bugseret på plads over deres endelige placering på havbunden. Ved hjælp af et skræddersyet koordinatsystem til Femern Bælt, kan elementerne placeres med ekstrem præcision. De 217 meter lange standard-elementer skal placeres med en præcision på cirka 15 millimeter. 

Når elementet er klar til nedsænkning fyldes ballasttanke ombord langsomt med vand, så elementet synker ned mod tunnelrenden. Operatører på slæbebådene kan følge nedsænkningen på kameraer monteret på undervandsrobotter.  Hele operationen tager flere timer.

Information til søfarende

Lystsejlere og andre søfarere i området skal være særligt opmærksom på de afmærkede arbejdsområder i Femern Bælt. Vi har udarbejdet en folder til sejlende med information om de særlige forhold, der gælder under byggeriet.

Brochuren findes på dansk, tysk, engelsk, kinesisk og russisk.

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk