Hvad søger du?

Naboer til byggeriet
Information til naboer

Information til naboer

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen strækker sig over et stort område og foregår både til vands og til lands. I området ved Rødbyhavn vil du opleve at have en aktiv byggeplads som nabo i flere år. Det kan i perioder give gener som støj, støv og mere trafik på de lokale veje.

Som bygherre for det omfattende anlægsprojekt vil Femern A/S gerne holde dig som nabo godt informeret om byggeriet gennem hele byggefasen herunder de større aktiviteter og de gener, det kan medføre undervejs.

Vi vil begrænse generne mest muligt

Vi stiller krav til entreprenørerne om at overholde støjgrænserne, hvordan og hvornår der må arbejdes samt ryddelighed. Vi fører tilsyn med at kravene overholdes.

Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:

  • Der må ikke udføres særligt støjende arbejde som ramning og spunsning uden for normal arbejdstid
  • Der er en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr
  • Krav til entreprenøren om at kunne dokumentere støj fra de anvendte maskiner

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre os opmærksom på forhold vedrørende anlægsarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os direkte, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Yderligere kontaktinformation

Anlægsaktiviteter ved Rødbyhavn:

Mail: nabo@femern.dk
Tlf.: 21170020

Femern A/S' bygherrecenter i Rødbyhavn:

Mail: ownersoffice@femern.dk
Tlf.: 33416310

Femern A/S Udstilling i Rødbyhavn:

Havnegade 2
4970 Rødby

Gratis entré.

Læs mere om udstillingen og se aktuelle åbningstiderUdstilling

En oplevelse for alle

I tilknytning til udstillingen er der en udendørs legeplads med flere borde og bænke og fri adgang til leg og hygge for både børn og voksne.

Udstilling i hjertet af Rødbyhavn

I en stor udstilling i centrum af Rødbyhavn kan du komme tæt på byggeriet af den 18 kilometer lange tunnel og det enorme arbejde, der præger regionen frem mod åbningen af tunnelen i 2029.

Et grundigt indblik i byggeriet

Udstillingen giver et grundigt indblik i alle facetter af arbejdet gennem både billeder, modeller og film på dansk og engelsk.

Nyhedsbrev for naboer

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at følge byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, til at tilmelde sig vores særlige nyhedsbrev henvendt til beboere i lokalområdet.

Udover at fortælle om, hvad der sker på tunnelbyggeriet, vil der blive lagt særlig vægt på at informere om støj og andre gener fra anlægsarbejdet.

Nabo-nyt udsendes direkte via mail. Du kan tilmelde dig denne service her: 

Ring til os

Vi er tilgængelige døgnet rundt
+45 21 17 00 20
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk