Hvad søger du?

Privatlivspolitik for Femern A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Femern A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, er tilmeldt vores nyhedsbrev eller kontakter os på anden vis.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Adresse: Vester Søgade 10, 1601 København V
Kontakt: Persondata@femern.dk

2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Besvarelse af henvendelser og anden korrespondance 
Femern A/S behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via vores kontaktformular, når du anmoder om booking af foredrag og når du kontakter selskabets ansatte direkte ved e-mail.
Vi behandler i denne forbindelse dine personoplysninger med henblik på at besvare din henvendelse eller anmodning og for at kunne komme i kontakt med dig. 
Vi behandler i denne forbindelse alene de oplysninger, du selv vælger at medtage i din henvendelse.
Retsgrundlaget for behandlingen vil alt efter de konkrete omstændigheder være databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra b og/eller f. 

b) Fremsendelse af nyhedsbrev 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på selskabets hjemmeside. Vi vil i denne forbindelse behandle oplysninger om dit navn, e-mail, land, hvorvidt du åbner nyhedsbrevet og om du klikker på indholdet.
Oplysningerne behandles med henblik på at kunne fremsende nyhedsbrevet til dig og med henblik på at tilpasse nyhedsbrevet vores læsere. 
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a og f.

c) Spørgeskemaundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser
I forbindelse med udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, behandler selskabet almindelige personoplysninger om dig som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Dine kontaktoplysninger behandles med det formål at kontakte dig i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, som er undersøgelser, der har til formål at f.eks. undersøge kendskabet til Femern-projektet, betydning af projektet og kommunikationen omkring projektet. Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at optimere og understøtte information til dig om anlægsprojektet.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Femern A/S’ legitime interesse er at kunne administrere og understøtte information til Femern A/S’ interessenter.
Personoplysninger i relation til spørgeskemaundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser opbevares så længe undersøgelsen er igangværende.

d) Cookies 
Når du besøger Femern A/S’ hjemmesider indsamles personoplysninger. Se nærmere herom i vores Cookiepolitik.

3. KILDER

Ud over den direkte kontakt mellem Femern A/S og dig, modtages henvendelser også gennem myndigheder som LBV Kiel, Lolland Kommune, Transport-, Bygnings og Boligministeriet eller Miljøministeriet. Dette sker, når du henvender dig til en myndighed angående Femern-projektet. 

4. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

a) Besvarelse af henvendelser og anden korrespondance 
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Femern A/S vurderer løbende opbevaringen af personoplysninger efter de gældende regler herom. Særlige lovregler, fx forældelsesloven og bogføringsloven, kan dog give os ret eller pligt til at opbevare oplysningerne i et længere tidsrum. 

b) Fremsendelse af nyhedsbrev
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevsordningen. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev. Efter framelding vil dine oplysninger højst blive opbevaret i 1 måned, hvorefter de slettes. 

c) Cookies Se nærmere herom i vores Cookiepolitik.

5. SIKKERHED

Femern A/S bestræber sig på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger og har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Hvor Femern A/S anvender databehandlere, sker behandlingen udelukkende efter Femern A/S’ instruks, og databehandleren forpligtes til at behandle personoplysningerne fortroligt og til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod brud på datasikkerheden.
Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefales det, at du anvender kryptering, fx sikker e-mail. 

6. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Femern A/S på persondata@femern.dk.

 

Opdateret 16.07.2019

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk