Hvad søger du?

Ordnede løn- og arbejdsvilkår

Ordnede forhold under byggeriet

Det er hovedentreprenørerne, der har ansvaret for, at både de selv og underleverandører lever op til Femern A/S’ krav om ordnede forhold under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

Femern A/S samarbejder med myndighederne i Danmark og Tyskland, ligesom vi samarbejder tæt med entreprenørerne og fagbevægelsen om forholdene for alle ansatte på projektet.

Byggefasen

Femern Bælt-tunnelen bliver en stor arbejdsplads særligt i byggefasen, men også efter åbningen for de mennesker, der skal drive og vedligeholde den faste forbindelse. Femern-projektet bidrager desuden til etablering af praktikpladser for lærlinge, praktikanter og kontorelever.

Læs mere om praktikpladser på Femern-projektet.

Løn og arbejdsvilkår

Femern A/S har indarbejdet klausuler om løn- og arbejdsvilkår gældende for arbejde i henholdsvis Danmark og Tyskland i alle relevante kontrakter. På dansk side henvises til de gældende overenskomster på det danske arbejdsmarked og til dansk og international lov. Kravene omhandler blandt andet.

  • Minimumsløn, overtidsbetaling, feriepenge m.m.
  • Regler for arbejdstid i henhold til dansk og tysk lovgivning
  • Pension

 

 

Boligforhold

Rimelige og ordnede boligforhold for alle ansatte er en vigtig del af at skabe trivsel og et sundt arbejdsmiljø. Femern A/S stiller krav til entreprenørerne, som sikrer ordentlige boligtilbud til de medarbejdere, der ikke med rimelighed kan pendle frem og tilbage mellem deres sædvanlige bolig og arbejdspladsen.

Nær byggepladsen oprettes et særligt boligområde med kantine og fællesfaciliteter til over 1300 medarbejdere. Der er stillet minimumskrav for værelsesstørrelse, lyd- og lysdæmpning, indeklima, indretning, internetadgang med mere. Boligerne har desuden eget bad og toilet.

Det er frivilligt, om ansatte vælger at tage imod tilbuddet om bolig eller selv ønsker at sørge for indkvartering af hensyn til fx familie eller andre private forhold. Ifølge aftalen mellem entreprenøren og Femern A/S skal disse boliger være af minimum samme standard som dem i tunnelbyen.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk