Hvad søger du?

Ordnede løn- og arbejdsvilkår

Ordnede forhold under byggeriet

Det er hovedentreprenørerne, der har ansvaret for, at både de selv og underentreprenører lever op til Femern A/S’ krav om ordnede forhold under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. 

Femern A/S samarbejder med myndigheder i Danmark og Tyskland, ligesom vi samarbejder med entreprenører og faglige organisationer om forholdene for ansatte på projektet. 

 

Boligforhold

Femern A/S stiller høje krav til de ansattes indkvartering. Det er en del af kontrakten, at entreprenørerne skal stille bolig til rådighed for medarbejdere, der ikke med rimelighed kan pendle frem og tilbage mellem deres sædvanlige bolig og arbejdspladsen. 

I forbindelse med byggeriet, er der blevet opført et særligt boligområde med kantine og fællesfaciliteter til de mange medarbejdere. Der er minimumskrav for værelsesstørrelse, lyd- og lysdæmpning, indeklima, indretning, internetadgang med mere. Boligerne har desuden eget bad og toilet. 

Det er frivilligt, om ansatte vælger at tage imod tilbuddet om bolig eller selv ønsker at sørge for indkvartering af hensyn til fx familie eller andre private forhold. Ifølge aftalen mellem entreprenøren og Femern A/S skal disse boliger være af minimum samme standard som dem i tunnelbyen. 

Løn og arbejdsvilkår

Femern A/S har indgået klausuler om løn- og arbejdsvilkår alle relevante kontrakter. Det betyder, at alle entreprenører på dansk side skal leve op til standarder, der isvarer til repræsentative kollektive overenskomster. Det gælder blandt andet 

  • Minimumsløn, overtidsbetaling, feriepenge m.m.
  • Regler for arbejdstid
  • Pension

På tysk side gælder det ligeledes, at alle entreprenører skal overholde de minimumsbestemmelser for løn og arbejdstid, der er fastsat i tysk lovgivning. 

 

Lærlingeindsats

Femern Bælt-tunnelen er en stor arbejdsplads særligt i byggefasen, men også efter åbningen for de mennesker, der skal drive og vedligeholde den faste forbindelse. Femern-projektet bidrager til etablering af praktikpladser for lærlinge, praktikanter og kontorelever. 

Læs mere om praktikpladser på Femern-projektet.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk