Hvad søger du?

Om Femern A/S
Ejerforhold

Ejerforhold

Femern A/S er et 100 procent dansk statsejet selskab, der har til opgave at planlægge, bygge og drive den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt.

 

Femern A/S er et 100% statsejet projektselskab under Sund og Bælt

I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Det skete på baggrund af ”Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg”.

Projekteringsloven kan findes her.

Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven gav de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt og det tilhørende landanlæg i Danmark.

Anlægsloven kan findes her.

Som bygherreorganisation har Femern A/S omkring 160 medarbejdere, der arbejder fra vores kontorer i København, Rødbyhavn, Hamborg, Burg og Puttgarden.

Femern A/S er et datterselskab af det danske, statsejede Sund & Bælt.

Læs mere om Sund og Bælt her.

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk