Hvad søger du?

Historie

Baggrunden for Femern Bælt-forbindelsen

Forundersøgelserne til Femern Bælt-projektet begyndte i slutningen af 90’erne på baggrund af statstraktaten mellem Danmark og Sverige om en forbindelse over Øresund.

På svensk ønske lovede Danmark at undersøge mulighederne for at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt. I 2008 indgik transportministre for Danmark og Tyskland den statstraktat, der ligger til grund for projektet.

 

Før projektet kunne begynde blev der foretaget omfattende forundersøgelser af miljø, økonomi, tekniske løsninger og juridiske problemstillinger. I Danmark blev gennemført den hidtil mest omfattende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljø)

Femern A/S har samlet alt materiale til VVM-godkendelsen i Danmark på denne side: http://vvmdokumentation.femern.dk/

 

Den 28. april 2015 blev lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark vedtaget i Folketinget. Anlægsloven sætter de rammer, som projektet bygges inden for. Læs mere på Folketinget.dk.

Det første spadestik til byggeprojektet blev taget virtuelt 1. januar 2021

I Tyskland er tilladelsen til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt givet på grundlag af en myndighedsgodkendelsesprocedure – på tysk kaldet ”Planfeststellungsverfahren”.

Godkendelsen blev udstedt den 31. januar 2019. Den 3. november 2020 afviste den tyske forbundsforvaltningsdomstol alle klager over godkendelsen. Projektet er således endeligt godkendt i både Danmark og Tyskland.

I juni 2020 begyndte arbejdet på anlæggelsen af arbejdshavnen og den nye kystlinje ved Rødbyhavn på Lolland.

Den 1. januar 2021 tog transportminister Benny Engelbrecht sammen med den tyske transportminister Andreas Scheuer og transportminister i Slesvig-Holsten Bernd Buchholz et fælles virtuelt første spadestik på projektet.

Besøg og i Rødbyhavn

Kom forbi vores udstilling i Rødbyhvan, og kom helt tæt på byggeprocessen for verdens længste sænketunnel. 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk