Hvad søger du?

Om Femern
Whistleblower-ordning

Whistleblower-ordning

Femern A/S’ Whistleblower-ordning skaber gennemsigtighed og ligger i tråd med vores fokus på god selskabsledelse. Ordningen gør det muligt at indberette væsentlige forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet, samt fysisk vold og seksuelle krænkelser. På portalen nedenfor er angivet, hvilke forhold der ikke behandles under ordningen.
Indberetninger indmeldes på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, konsulenter og andre med relation til Femern A/S.

Læs vores whistleblower-politik

Læs vores privatlivspolitik for Whistleblower-ordningen

Her finder du portalen til indrapportering.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk