Hvad søger du?

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

I Femern A/S følger vi Sund & Bælts adfærdskodeks. Vi ønsker vi at fremme samfundsansvarlig virksomhedsførelse, og vi arbejder derfor systematisk med at opfylde de 10 principper i FN’s Global Compact. Principperne bygger på respekt for universelt anerkendte standarder for miljø, menneskerettigheder og antikorruption. Global Compact danner rammen for dette adfærdskodeks for leverandører.

Læs vores adfærdskodeks her

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk