Hvad søger du?

Planlægning

Grundige forberedelser

Forud for byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er gået flere års forarbejde med blandt andet danmarkshistoriens mest omfattende VVM-undersøgelse. Plante og dyrelivet på land og i havet er blevet grundigt kortlagt med henblik på at minimere påvirkningerne af miljøet. Undergrunden i Femern Bælt er blevet analyseret med hundredevis af boreprøver, der sikrer en helt præcis viden om jordens egenskaber og sammensætning.

Parallelt er forskellige tekniske løsninger på forbindelsen blevet studeret nærmere. Både en bro, en sænketunnel og en boret tunnel er blevet vurderet ud fra pris, risiko, miljøpåvirkninger og en række andre kriterier.

Du kan finde mere information om VVM-undersøgelsen her.

En sænketunnel er en optimal løsning

I 2011 blev det besluttet, at Femern Bælt-forbindelsen skulle opføres som en 18 kilometer lang sænketunnel. Det skete blandt andet på baggrund af de gode erfaringer fra en sænketunnel på Øresundsforbindelsen, og fordi en sænketunnel har en række fordele frem for en bro.

I modsætning til en bro er en tunnel ikke påvirket af vind og vejr, og den påvirker ikke det omkringliggende miljø, når den er færdig. En boret tunnel viste sig at være en meget dyr og risikabel løsning, da undergrunden ikke er velegnet til at bore i. Målt på økonomi, miljøhensyn og risiko var en sænketunnel derfor, den optimale løsning.

Entreprenørerne har ansvar for design

Femern Bælt-tunnelen bygges ud fra en design-filosofi, der kaldes ”design and build”. Femern A/S har som bygherre sat overordnede krav til, f.eks.  hvor stor tunnelen skal være, hvor den skal ligge, og hvad den skal kunne, og det er så op til de bydende entreprenører at byde ind med både en pris og en detaljeret teknisk løsning.

Metoden indebærer, at det er de samme selskaber, der designer tunnelen, som i sidste ende skal opføre den, og drive tunnelen de første par år efter åbningen. Det sikrer en glidende overgang fra design – til anlægsfase og til sidst til drift.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk