Hvad søger du?

Bæredygtighed

Som bygherre udviser Femern A/S samfundsansvar ved at bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed

Natur og klima-gevinster ved Femern Bælt-tunnelen

En grønnere korridor

Femern Bælt-forbindelsen er et stort bidrag til Europas fremtidige bæredygtige transportnetværk. Blandt andet ved at gøre det attraktivt at flytte godstransport fra vej til jernbane.

Grøn genvej til fremtiden

Med Femern Bælt-tunnelen kan internationale tog og lastbiler gennem Danmark spare en omvej på 160 kilometer, og dermed markant sænke deres CO2-udledning.

Vi bygger med naturen

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen giver store nye naturområder, der øger biodiversiteten - både på land og i Femern Bælt.

Vi ønsker at bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk