Hvad søger du?

En ny grøn trafikkorridor i Europa

Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt for EU-kommissionen, og én af de vigtigste elementer i den grønne omstilling af transportsektoren.

Et prioritetsprojekt i Europa

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen vil fjerne en flaskehals i trafikken mellem og Skandinavien og Centraleuropa, og baner vejen for en ny grønnere trafikkorridor i Europa.

Femern Bælt-projektet er derfor udpeget som prioritetsprojekt af EU-kommissionen, der har tildelt projektet en betydelig støtte gennem det såkaldte CEF-program.

Programmet har til formål at styrke det indre marked, blandt andet gennem forbedring af transportkorridorerne i Europa. På grund af den strategiske placering, og det store potentiale i Femern Bælt-tunnelen, betragter EU-kommissionen Femern Bælt-tunnelen som ét af de vigtigste infrastrukturprojekter i Europa.

En del af fremtidens transportkorridor

Femern Bælt-forbindelsen er en del af det såkaldte europæiske TEN-T netværk, der har til formål at effektivisere infrastrukturen, så EU’s indre marked kommer til at fungere bedre og med mindre miljøbelastning.

Netværket består af ni transportkorridorer gennem Europa. Femern Bælt-tunnelen indgår i den centrale nord-syd-korridor fra Helsinki i Finland til Valetta på Malta.

TEN-T har derfor også til formål at flytte mere gods fra vej til jernbane, at reducere energiforbruget samt at lette trafikbelastningen på lokale veje og i byerne.

Styrket jernbane

Femern-projektet styrker i høj grad jernbanen, som bliver langt mere konkurrencedygtig både i et europæisk og i et regionalt perspektiv.

Når tunnelen åbner, vil gennemkørende gods mellem Skandinavien og Europa ikke køre over Storebælt, og afstanden for godstrafik på jernbane afkortes med 160 km.

Pendlere langs den nye jernbane kan desuden se frem til kortere rejsetid på strækningen mellem Hamborg og København.

Femern-forbindelsen indgår i et højt prioriteret infrastrukturprojekt i EU, som binder Europa bedre sammen og skaber nye muligheder for befolkning, erhvervsliv og kulturliv

Besøg os i Rødbyhavn

Kom forbi vores besøgscenter, og kom helt tæt på byggeprocessen for verdens længste sænketunnel.
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk