Hvad søger du?

En sikker arbejdsplads

Europas sikreste byggeplads

Femern A/S har som målsætning at skabe en af Europas sikreste byggepladser, og under overskriften ”Target Zero – A State of Mind” vil Femern A/S arbejde for en sikker og sund byggeproces.

 

Blandt de mange initiativer, der skal skabe en sikker arbejdsplads er:

  • Træning af relevante medarbejdere i arbejdssikkerhed
  • Støtte en sikkerhedskultur, som forebygger ulykker, og hvor alle tager ansvar for egen og andres sikkerhed
  • Tæt samarbejde mellem Femern A/S, entreprenører, Arbejdstilsynet og andre relevante parter
  • Fælles faste sikkerhedsmøder og -runderinger på byggepladsen
  • Jævnlige sikkerhedskampagner og andre aktiviteter

Sikre arbejdsprocesser

Entreprenørerne på byggeriet har ansvaret for, at arbejdspladser og processer indrettes, så arbejdsmiljø og -sikkerhed er i højsædet i de opgaver, de skal udføre.

Det betyder blandt andet, at entreprenørerne skal dokumentere, at sikkerheds- og sundhedsforhold er inddraget i den designmæssige, udførelsesmæssige og organisatoriske planlægning af arbejderne, både ved tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og -metoder samt valg af materialer.

Uddannelse i arbejdsmiljø og -sikkerhed

Kontrakterne stiller derudover krav om uddannelse og træning i arbejdsmiljø og -sikkerhed, samt etablering af et opfølgnings- og sanktionssystem, for at mindske uhensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

Det indebærer blandt andet:

  • at alle der skal ind på pladsen skal gennemføre et sikkerhedskursus
  • at Femern A/S fører tilsyn med entreprenørens aktiviteter på pladsen
  • at der er opsat en række målsætninger for sikkerhed, som entreprenørerne skal styre efter
  • at parterne deler erfaringerne fra pladsen for løbende at kunne forbedre forholdene
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk