Hvad søger du?

Lærling på Femern-projektet

Uddannelse med kvalitet

For unge under uddannelse er byggeriet af Femern Bælt-tunnelen en unik mulighed for at få erfaring fra et projekt i verdensklasse.

Lærlinge får muligheden for at arbejde i et internationalt miljø, opbygge kompetencer og få specialiseret viden, der er efter­tragtet i både Danmark og udlandet.

Femern A/S’ har i de store anlægskontrakter stillet krav om i alt 500 praktikårsværk. Dette er udmøntet i form af måltal for praktikårsværk i alle relevante udbud og kontrakter. Målsætningen skal ses i lyset af vigtigheden af at opnå kvalitet i uddannelsen for den enkelte lærling.

Hos Femern A/S selv og hos de øvrige, mindre entreprenører stilles der også krav om praktikpladser. Dette arbejde fortsætter i hele anlægsperioden.

Femern Bælt-tunnellen vil gøre det lettere for studerende som mig at lære mere om vores fag, os selv og vores omgivelser på tværs af landegrænsen.

Freja Briansdóttir Olsen, elektrikerlærling

Opnåelse af praktikkravet

Femern A/S støtter entreprenørernes opnåelse af praktikkravet og deltager i netværk og samarbejder med lokale og regionale erhvervsskoler, bygherrer på andre store danske infrastrukturprojekter samt arbejdsmarkedets parter.

Hvis du har et ønske om at blive lærling eller elev på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skal du kontakte entreprenørerne eller de mindre underentreprenører.

Kontakt

Hvis du har et ønske om at blive lærling eller elev på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skal du kontakte entreprenørerne eller de mindre underentreprenører.

Kontakt FBC

Fehmarn Belt Contractors (FBC) kan kontaktes via konsortiets hjemmeside:

Kontakt FLC

Femern Link Contractors (FLC) kan kontaktes via konsortiets hjemmeside:

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk