Hvad søger du?

Femern Bælt-tunnelen

Danmarks største infrastrukturprojekt og verdens længste sænketunnel

Tre fordele ved en sænketunnel

Når tunnelen er færdig, vil den ikke være en hindring for skibstrafikken i Femern Bælt. Også i byggefasen har sikkerheden til søs højeste prioritet.

Femern Bælt-tunnelen bliver mindst lige så sikker som en tilsvarende strækning på land. Tunnelen er udstyret med fuldt nødspor og nødudgange på hele strækningen.

Tunnelen overvåges døgnet rundt fra både tunnelens eget lokale kontrolcenter, LCC, på den danske side af Femern Bælt, og fra togtrafikkens kontrolcenter i København, TCC.

Femern Bælt-tunnelen står klar i 2029

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk