Hvad søger du?

Tunnelen bygges

Portalen er indgangen til tunnelen

Der opføres en tunnelportal ved nedkørslen til tunnelen på både den danske side ved Rødbyhavn og på den tyske side ved Puttgarden. De to portaler forbinder tunnelens jernbane og motorvej med de opgraderede og nybyggede veje og jernbaner i baglandet som sammen danner Femern Bælt-forbindelsen.

Arbejdet med byggegruben til tunnelportalen på dansk side gik i gang i 2020 og på tysk side året efter. Etablering af selve portalbygningerne startede i 2022.

I foråret 2024 er der blevet opført et permanent dige på tværs af den danske tunnelportal, hvilket betyder, at det ydre, midlertidige dige der blev anlagt for at skærme for havet er blevet fjernet. Det vil sige, at kystlinjen på dansk side er rettet ud. 

Et standardelement er 217 meter langt og vejer 73.500 ton

Tunnelelementerne støbes

Når tunnelfabrikken er i fuld produktion, vil der blive produceret et standardelement cirka hver anden uge i godt 3,5 år. I alt skal der produceres 79 standardelementer og 10 specialelementer. 

Specialelementerne får en særlig ’kælderetage’ til teknik, hvilket gør byggeprocessen og vedligeholdelse af den færdige tunnel nemmere. Tunnelelementerne fremstilles ved hjælp af industriel serieproduktion, som effektiviserer byggeprocessen betragteligt.

Se hvordan en sænketunnel bygges

Stort fokus på kvaliteten

I fabrikken støbes elementerne trinvis i segmenter på cirka 24 meter. Der går ni segmenter til ét standardelement, og hele processen tager omkring ni uger.

Fordi støbningen foregår indendørs i klimakontrollerede haller, kan man sikre en høj ensartethed og kvalitet i støbningen. Det er vigtigt, da Femern Bælt-tunnelen er designet til at holde i mindst 120 år.

Elementerne nedsænkes og kobles sammen

Når et element er klar til udskibning, monteres der vandtætter skotter i begge ender og så vil elementet blive bugseret på plads ved hjælp af slæbebåde.

Elementerne sænkes ned på havbunden med høj præcision og kobles omhyggeligt sammen. Skotterne har et mellemrum, og når vandet i mellem dem pumpes ud, skabes der et stort undertryk, der sikrer en helt vandtæt sammenkobling.

Se hvordan et tunnelelement nedsænkes

Tunnelens indmad installeres

Når elementerne er sat sammen, kan arbejdet med tunnelrørets tekniske og mekaniske installationer begynde. Det gælder blandt andet jernbanespor, ventilation, kameraer, kommunikationssystemer, skilte, maling og meget andet.

Alle disse systemer vil blive testet grundigt i den sidste del af anlægsfasen, før den forventede åbning i 2029.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk