Hvad søger du?

Tunnelen bygges

Portalen er indgangen til tunnelen

Der opføres en portalbygning omkring nedkørslen til tunnelen på både dansk side ved Rødbyhavn og på tysk side ved Puttgarden. Portalerne forbinder tunnelens jernbane og motorvej med de opgraderede og nybyggede veje og jernbaner i baglandet.

Arbejdet med byggegruben til tunnelportalen på dansk side gik gang i 2020 og på tysk side året efter. Etablering af selve portalbygningerne startede i 2022.

Tunnelelementerne støbes

Når fabrikken er i drift, vil der blive produceret et standardelement cirka hver andet uge i godt 3,5 år. I alt skal der produceres 79 standardelementer og 10 specialelementer. 

Specialelementerne får en særlig ’kælderetage’ til teknik, hvilket gør byggeprocessen og vedligeholdelse af den færdige tunnel nemmere. Tunnelelementerne fremstilles ved hjælp af industriel serieproduktion, som effektiviserer byggeprocessen betragteligt.

Stort fokus på kvaliteten

I fabrikken støbes elementerne trinvis i segmenter på cirka 24 meter. Der går ni segmenter til ét standardelement, og hele processen tager omkring ni uger.

Fordi støbningen foregår indendørs i klimakontrollerede haller, kan man sikre en høj ensartethed og kvalitet i støbningen. Det er vigtigt, da Femern Bælt-tunnelen er designet til at holde i mindst 120 år.

Et standard-element er 217 meter langt og vejer 73.500 tons

Elementerne nedsænkes og kobles sammen

Når et element er klar til udskibning, får det monteret vandtætter skotter i begge ender og bugseret på plads ved hjælpe af slæbebåde.

Elementerne sænkes ned på havbunden med høj præcision og kobles omhyggeligt sammen. Skotterne har et mellemrum, og når vandet i mellem dem pumpes ud, skabes der et stort undertryk, der sikrer en helt vandtæt sammenkobling.

Tunnelens indmad installeres

Når elementerne er sat sammen, kan arbejdet med tunnelrørets tekniske og mekaniske installationer begynde. Det gælder blandt andet jernbanespor, ventilation, kameraer, kommunikationssystemer, skilte, maling og meget andet.

Alle disse systemer vil blive testet grundigt i den sidste del af anlægsfasen, før den forventede åbning i 2029.

Se hvordan en sænketunnel bygges

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk