Hvad søger du?

Projektstatus

December 2021

Byggepladsen i Rødbyhavn

I øjeblikket arbejder omkring 800 mand på den primære byggeplads i Rødbyhavn. Heraf arbejder godt 350 personer på FLCs område og 4-500 på FBCs kontraktområde. Både FBC og FLC kører i to-holds skift. De største arbejdsgrupper på land er jord og betonarbejdere. I starten af december ankommer de første stålarbejdere fra Give Steel, der skal opføre de store produktionshaller. 

Fabrikkens tre produktionshaller er alle under konstruktion i forskellige tempo. Hal B er længst fremme, men arbejdet på C og A er også i gang.

FLC Village

Tunnelbyen vil inden årets udgang have en kapacitet på omkring 650 boliger, ud af de planlagte 1.300. Langt de fleste af beboerne er beton og jernarbejdere, fordi de primært er udlændinge, mens jordarbejderne er mest danskere. De fleste søfolk er indkvarteret på hoteller i lokalområdet.

FLC har taget deres administrationskontorer på pladsen i brug. Her vil der være plads til omkring 180 funktionærer.

Tunnelportalen

FBC vil omkring årsskiftet overdrage tunnelportalen til FLC. Den tidligere Strandholm Sø, er blevet udgravet for at fjerne det bløde materiale i bunden. I løbet af november blev søen fyldt op igen med sand, og er nu klar til arbejdet på tunnelportalen.

 

 

Arbejdet i Femern Bælt

Arbejdet til søs begyndte i juni 2020. I øjeblikket har vi op til 60 arbejdsfartøjer i farvandet mellem Puttgarden og Rødbyhavn. Vi har lagt omkring 2 mio. tons norsk granit, der primært er blevet brugt til nye ydermoler, og dette arbejde er netop startet op i Tyskland også.

Udgravningen af tunnelrenden er i fuld gang, og verdens største gravemaskiner Magnor og Simson arbejder på fuldt tryk. Godt 15 procent af de i alt 19 mio. kubikmeter havbund er blevet udgravet ved udgangen af december.

Byggepladsen i Puttgarden

Den 29. November 2021 blev der formelt taget første spadestik på tysk side. Byggemodning af byggepladsen blev fuldt gennemført i løbet af året, og nu følger etableringen af byggepladsområdet på land.

Aktiviteterne er også tydeligt synlige ved kysten. Det hollandske konsortium FBC er f.eks. i gang med at opføre de ydermoler til den tyske arbejdshavn. Desuden bygges der diger omkring det område, hvor den tyske tunnelportal er ved at blive bygget.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk