Hvad søger du?

Projektstatus

Sommer 2022

Byggeriet af tunnelfabrikken

Hovedentreprenøren FLC’s etablering af den store  tunnelfabrik, der skal producere tunnelelementerne, er i fuld gang. Fabrikken vil bestå af i alt seks produktionslinjer fordelt over tre produktionshaller – A, B og C.

Produktionshal B er den, der er længst fremme. Produktionslinje 3 vil efter planen være klar til støbning i slutningen af 2022. Stålkonstruktionen til hal B 90 procent færdig, mens montering af facade- og tagplader er over 80 procent færdig.

Produktionslinjerne bygges fra midten og ud, fordi det er i den midterste del støbningen foregår, og det er den teknisk mest komplekse. I efteråret bliver den første produktionslinje udstyret med store donkrafte, formværk og kranbaner og andet teknisk udstyr.

Øst for fabrikslinjerne forberedes de store materialedepoter. Hovedparten af råmaterialerne til betonproduktionen bliver sejlet til arbejdshavnen. Sand, sten og grus bliver læsset af på de østlige kajanlæg og lagret i depotet. Herfra bliver det med transportbånd bragt til de to betonværker. Armeringsjern og andet stykgods bliver læsset af på den vestlige kaj og derfra transporteret på lastbiler.

Arbejdshavnen

Arbejdshavnen ud for fabrikken er nu taget i drift. Det første skib ankom til arbejdshavnen i slutningen af juli med 7.000 tons skærver. I øjeblikket modtager havnen et fragtskib cirka hver tredje dag. Havnen ventes først helt færdig i 2023, hvor de permanente havnekontorer og teknisk udstyr er på plads.

Prøvestøbning og betonværk

Prøvestøbningen af det første test tunnel-element forløb i august. Formålet var at at simulere støbeprocessen bedst muligt og teste, hvordan betonen hærder. Samtidig giver det mulighed for træning af støbeholdene, inden støbningen af det første tunnelelement gennemføres. Endnu en prøvestøbning ventes i september.

Tunnelportalerne

Både på dansk og tysk side skal der etableres store portalbygninger, som forbinder landanlæggene med selve tunnelen. Arbejdet er endnu i en tidlig fase, hvor arbejdsområderne forberedes med adgangveje, kontorer og ledningsarbejder. Byggeriet af portalen vil i sig selv beskæftige omkring 150-200 mand.

På den danske side skal der anlægges en stor hævning umiddelbart før nedkørslen til tunnelen. Denne 1 km lange, 100 meter bredde og 11 meter høje bakke vil give billister mulighed for at orientere sig og nyde udsigten umiddelbart før, de kører ned i tunnelen. Bakken spiller også en rolle i højvandssikringen af tunnelen.

FLC Village - tunnelbyen

I øjeblikket bor der omkring 700 medarbejdere i FLC Village. Det er primært udlændinge, men der er også enkelte danskere, som bor langt fra byggepladsen. De fleste er beton- og jernarbejdere. Når byen står færdig vil der være 1.300 boliger i området. 

Arbejdet i Femern Bælt

Arbejdet til søs begyndte i juni 2020. Der er udlagt omkring 2 mio. tons norsk granit til at danne den nye kystlinje. Udgravningen og landopfyldningen foretages med op til 60 arbejdsfartøjer. Udgravningen af tunnelrenden er i fuld gang og udføres med nogle af verdens største gravemaskiner. Målt på volumen er ca. 65 procent af arbejdet er udført ultimo august 22.

Byggepladsen i Puttgarden

Den 29. November 2021 blev der formelt taget første spadestik på tysk side.

Den tyske byggeplads vil være væsentlig mindre end den danske, men stadig udgøre en betydelig arbejdsplads. På land anlægges der i øjeblikket robuste arbejdsveje, der skal forbinde byggepladsen. Ud for kysten er den tyske arbejdshavn godt på vej. De ydre diger er næsten færdige, og landopfyldning til kajanlæg er i gang.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk