Hvad søger du?

Projektstatus

Foråret 2024

Byggeriet af tunnelfabrikken

Tunnelbyggepladsens samlede areal svarer til 300 fodboldbaner og er Europas største. Femern Bælt-tunnelen bygges af tunnelelementer, der er 217 meter lange. Hvert standardelement består af ni segmenter, der kobles sammen i en samlebåndsproduktion. Når et segment er færdig, skubbes / trækkes det ind i de store forme, hvor den 30 timer lange støbning foregår.

Tunnelelementfabrikken består af tre produktionshaller, A B og C, der har i alt fem produktionslinjer til standardelementerne.

Byggeriet af de tre produktionshaller og de tilhørende støttefunktioner er færdiggjort og alle produktionslinjer er i fuld produktion. Der arbejdes på alle fem produktionslinjer, og 32 segmenter er blevet støbt per medio april.

Produktionslinje 6, der står for specialelementerne, er også i drift og her er kælder og mellemdæk færdigstøbt på det første specialelement. 

Armeringshal til stålforarbejdning

Sydvest for fabrikken er stålforarbejdningshallen til fabrikken kaldet Panel Factory placeret. Her bliver de mange tusinde ton armeringsjern, der ankommer på havnen, samlet i de gitterkonstruktioner, der udgør skelettet i tunnel-elementerne.

Formålet med  hallen er at forenkle logistikken ved at præfabrikere de nødvendige stålgitre tæt på fabrikken.

Første svejserobotlinje er i brug, og den næste robotsvejselinje er ved at blive bygget i Spanien, og ventes at ankomme til byggepladsen i slutningen af året.

Panel Factory optager omkring 25.000 kvadratmeter af byggepladsen og beskæftiger omkring 50 svejsere.

Arbejdshavne

Driften af de to arbejdshavne på hver side af Femern Bælt er nu overtaget af Blue Water Harbor Management. Der ankommer cirka et fragtskib hver tredje dag i Danmark, og to fragtskibe om ugen i Tyskland. Næsten alt råmateriale sejles direkte til byggepladsen, hvilket forenkler logistikken og sparer mange tusinde lastbiltransporter.

Havnen vil være bemandet i døgndrift i hele anlægsfasen. Medio Oktober rundede den danske arbejdshavn én mio. ton gods. Når produktionen er på sit højeste, vil arbejdshavnen skulle modtage omkring 65.000 tons sten, cement, sand, grus og stål hver uge.

 

Tunnelportalerne

Portalbygningerne danner overgangen mellem motorvejen og jernbanen på land, og tunnelelementerne på bunden af Femern Bælt. Selve portalbygningen er 260 meter lang på den danske side. Byggeriet af portalen forventes alene at beskæftige op til 150-200 arbejdere.

På dansk side er de første fire segmenter færdigstøbt. Derudover er der anlagt det 200 meter bredde permanente dige, som strækker sig henover tunnelportalen. Medio april er der derudover fyldt vand ind i lommen i den forreste del af portalområdet, som har lagt tunnelen under vand. 

Næste skridt er at fjerne det ydre, midlertidige dige, så den fremtidige kystlinje med det nye dige træder frem. 

Støbning til de permanente dele af tunnelportalen ved Puttgarden begyndte i oktober 2023. Byggegruben til den tyske tunnelportal er op til 12 meter dyb. Den tyske portal består af to dele. En 400 meter lang strækning, der opføres som en cut & cover tunnel. Dertil kommer en ca. 150 meter lang lysovergangszone, der skaber en glidende overgang til motorvej og jernbane på land.

Arbejdet i Femern Bælt

Arbejdet til søs begyndte i juni 2020. Der er udlagt omkring 2 mio. tons norsk granit til at danne den nye kystlinje. Udgravningen og landopfyldningen foretages med op til 60 arbejdsfartøjer.

Udgravningen af tunnelrenden er nu 95 procent færdiggjort. De sidste fem procent er dog det mere tidskrævende præcisionsarbejde på bunden af renden, der skal gøre den helt plan. Derfor ventes arbejdet første at være færdig medio 2024.

Arbejdet udføres af specialisere graveskibe som sandsugeren Vox Amalia, Wire Grab Dredgeren Manta, og verdens største Backhoe Magnor, der også bistår med det afsluttende arbejde i havnebassinet.

Byggepladsen i Puttgarden

Den tyske byggeplads er væsentligt mindre end den danske, men udgør stadig et betydelig del af projektområdet. Arbejdet sker forskudt i forhold til det danske.  

Den tyske portal består af to dele. En 400 meter lang strækning, der opføres som en cut & cover tunnel. Dertil kommer en ca. 150 meter lang lysovergangszone, der skaber en glidende overgang til motorvej og jernbane på land.

Længere inde på land arbejdes, der året ud med forberedelsen af to af i alt tre nye broer til den nye linjeføring mod tunnelindgang.

Jernbanens nye linjeføring kan tydeligt ses på den tyske byggeplads, hvor der er udgravet en flere meter dyb rende. En ny bro vil føre den lokal vej Marienleuchter Weg over den ny jernbane, og forberedelserne er godt i gang. 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk