Hvad søger du?

Projektstatus

Forår 2022

Byggeriet af tunnelfabrikken

Hovedentreprenøren FLC’s etablering af den store  tunnelfabrik, der skal producere tunnelelementerne, er i fuld gang. Fabrikken vil bestå af i alt seks produktionslinjer fordelt over tre produktionshaller – A, B og C.

Produktionshal B er den, der er længst fremme og vil efter planen være klar til støbningi slutningen af 2022. Stålskonstruktionen til hal B er godt halvvejs, og der bliver løbende monteret tag- og facadeplader. Ved Hal A og C er man i gang med at støbe fundamentet. Arbejdet med stålkonstruktionerne forventes at gå i gang til sommer.

Produktionslinjerne bygges fra midten og ud, fordi det er i den midterste del støbningen foregår, og det er den teknisk mest komplekse.

Øst for fabrikslinjerne forberedes de store materialedepoter. Hovedparten af råmaterialerne til betonproduktionen bliver sejlet til arbejdshavnen. Sand, sten og grus bliver læsset af på de østlige kajanlæg og lagret i depotet. Herfra bliver det med transportbånd bragttil de to betonværker. Armeringsjern og andet stykgods bliver læsset af på den vestlige kaj og derfra transporteret på lastbiler.

Arbejdshavnen

Hovedentreprenøren FBC er ved at færdiggøre den sidste del af arbejdshavnen før overdragelsen til den anden hovedentreprenør, FLC, i juni. Derefter kan de første skibe ankomme til havnen. FLC vil i forsommeren først etableree arbejdsveje ud til kajanlægget, og samtidig begynder udgravningen af tørdokken. Dybden på tørdokken vil være 11 meter.

Prøvestøbning og betonværk

Prøvestøbningen af de første test tunnel-elementer forventes at gå i gang i maj.  FLC støber et halvt segment svarende til 1/18 af et standard-element. Det gør man for at simulere støbeprocessen bedst muligt og teste, hvordan betonen hærder. Samtidig giver det mulighed for træning af støbeholdene, inden støbningen af det første tunnelelement gennemføres.

Tunnelportalerne

Både på dansk og tysk side skal der etableres store portalbygninger, som forbinder landanlæggene med selve tunnelen. Arbejdet er endnu i en tidlig fase, hvor arbejdsområderne forberedes med adgangveje, kontorer og ledningsarbejder. Byggeriet af portalen vil i sig selv beskæftige omkring 150-200 mand.

På den danske side skal der anlægges en stor hævning umiddelbart før nedkørslen til tunnelen. Denne 1 km lange, 100 meter bredde og 11 meter høje bakke vil give billister mulighed for at orientere sig og nyde udsigten umiddelbart før, de kører ned i tunnelen. Bakken spiller også en rolle i højvandssikringen af tunnelen.

FLC Village - tunnelbyen

I øjeblikket bor der næsten 400 medarbejdere i FLC Village. Det er primært udlændinge, men der er også enkelte danskere, som bor langt fra byggepladsen. De fleste er beton- og jernarbejdere. Cirka 400 af de 1.300 boliger står klar. Yderligere to boligkvarterer med omkring 300 boliger vil stå klar i forsommeren. De fleste af FBCs arbejdere er indkvarteret på hoteller i lokalområdet.

Arbejdet i Femern Bælt

Arbejdet til søs begyndte i juni 2020. I øjeblikket har vi op til 60 arbejdsfartøjer i farvandet mellem Puttgarden og Rødbyhavn. Vi har lagt omkring 2 mio. tons norsk granit, der primært er blevet brugt til nye ydermoler, og dette arbejde er netop startet op i Tyskland også.

Udgravningen af tunnelrenden er i fuld gang, og verdens største gravemaskiner Magnor og Simson arbejder på fuldt tryk. Målt på volumen er ca. 50 procent af arbejdet er udført ultimo marts 22.

Byggepladsen i Puttgarden

Den 29. November 2021 blev der formelt taget første spadestik på tysk side.

Den tyske byggeplads vil være væsentlig mindre end den danske, men stadig udgøre en betydelig arbejdsplads. På land anlægges der i øjeblikket robuste arbejdsveje, der skal forbinde byggepladsen. Ud for kysten er den tyske arbejdshavn godt på vej. De ydre diger er næsten færdige, og landopfyldning til kajanlæg er i gang.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk