Hvad søger du?

Derfor bygger vi Femern Bælt-forbindelsen

Vi bringer dig hurtigere i mål

Når Femern-tunnelen er færdig, vil turen mellem Rødbyhavn og Puttgarden tage syv minutter i tog og 10 minutter i bil dvs., at både bilister og togrejsende kan spare cirka én time hver vej i transport. Tunnelen vil være åben 24 timer i døgnet, og en tunnel er ikke påvirket af vind og vejr.

Vi skaber grønnere transport

Femern Bælt-forbindelsen er en vigtig del af fremtidens europæiske transportnetværk, og den leverer et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af transportbranchen. Ved at dirigere trafikken ad den korteste og hurtigste rute mellem Skandinavien og Centraleuropa, spares der både CO2 og frigøres kapacitet på veje og jernbaner. Samtidig bliver det mere attraktivt at flytte godstransport fra lastbiler til miljøvenlige el-tog.

Vi giver mere kapacitet på motorveje og jernbaner

Den mere direkte rute mellem Skandinavien og Centraleuropa betyder, at europæiske godstog i transit, der i dag optager skinnekapacitet på Fyn og Jylland, kan blive erstattet af flere passagertog mellem de danske landsdele. Rejsetiden for togpassagerer mellem København og Hamborg vil kunne reduceres fra 4,5 time til 2,5 time.

Vi gør det nemmere at pendle

I Danmark gøres jernbaneforbindelserne til og fra tunnelen klar til elektriske tog, der kan køre op til 200 km/t. Pendlere på strækningen kan derfor se frem til en væsentligt kortere rejsetid.

Vi giver job og lærepladser

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen skaber flere tusinde arbejdspladser på byggepladserne og hos underleverandørerne. Entreprenørerne har desuden forpligtet sig til at oprette mindst 500 lærlingeårsværk.

Tre grunde til vi bygger Femern Bælt - forbindelsen

En grønnere korridor

Femern Bælt-forbindelsen er et stort bidrag til Europas fremtidige bæredygtige transportnetværk. Blandt andet ved at gøre det attraktivt at flytte godstransport fra vej til jernbane.

Tidsbesparende

Når Femern Bælt-tunnelen er færdig vil turen mellem Rødbyhavn og Puttgarden tage syv minutter i tog og 10 minutter i bil.

Grøn genvej til fremtiden

Med Femern Bælt-tunnelen kan internationale tog og lastbiler gennem Danmark spare en omvej på 160 kilometer, og dermed markant sænke deres CO2-udledning.

Ringsted-Femern banen

Som en del af byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen bliver den danske jernbane fra Ringsted til Rødbyhavn markant opgraderet. Strækningen får to elektriske spor forberedt til hastigheder på op til 200 km/t. 

Tættere sammen - nye muligheder

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk