Hvad søger du?

En sikker forbindelse

Sikkerheden i tunnelen

Sikkerhed for brugerne af tunnelen er fra begyndelsen af projektet tænkt ind i tunnelens design. Femern Bælt-tunnelen bygger i høj grad på erfaringer fra andre store tunneler og særligt Øresundstunnelen mellem Danmark og Sverige. Femern Bælt-tunnelen har som en forbedring fra Øresundstunnelen fuldt nødspor i begge retninger på motorvejen.

Brugerne vil derfor opleve, at den 18 kilometer lange forbindelse bliver en meget sikker og tryg forbindelse at bruge for både bilister og togpassagerer. I tunnelen er både vej og-togtrafikken adskilt i to separate tunnelrør, så der aldrig vil være modkørende trafik og konstruktionen sikrer mod afsporing af tog.

Designet til at undgå uheld, minimere konsekvenser og gøre det let at komme i sikkerhed

Femern Bælt-tunnelen bliver mindst lige så sikker som en tilsvarende strækning på land. Tunnelen er udstyret med fuldt nødspor og nødudgange på hele strækningen.

Tunnelen overvåges døgnet rundt fra både tunnelens eget lokale kontrolcenter, LCC, på den danske side af Femern Bælt, og fra togtrafikkens kontrolcenter i København, TCC.

Når tunnelen er færdig, vil den ikke være en hindring for skibstrafikken i Femern Bælt. Også i byggefasen har sikkerheden til søs højeste prioritet.

Frisk luft i tunnelen

Strømmen af trafik gennem tunnelen sikrer en naturlig udskiftning af luften i tunnelen. Når en bil eller lastbil kører gennem tunnelrøret skaber det en stempel-effekt, som konstant trækker frisk luft ind i tunnelen i kørselsretningen.

Den naturlige ventilation kan overalt i tunnelen suppleres med mekanisk ventilation fra store blæsere i loftet.

Ventilationsanlægget aktiveres dog kun i særlige driftssituationer efter behov, eksempelvis hvis vejtrafikken flyder unormalt langsomt eller går i stå, f.eks. ved et trafikuheld.

Tunnelen overvåges døgnet rundt

Vejtrafikken i tunnelen styres fra tunnelens kontrolcenter, der er bemandet døgnet rundt. Overvågningen sikrer, at unormale hændelser i tunnelen hurtigt opdages og håndteres. Vejtrafikken kan blandt andet reguleres via fjernstyrede vejskilte og bomme, f.eks. for at advare om unormale trafikforhold eller undgå kødannelse inde i tunnelen.

I tilfælde af kødannelse eller andre hændelser kan billisterne i vejtunnelen informeres via en afbryd-aktuel-radioudsendelses-funktion til bilradio, som det kendes fra trafikmeldinger i radioen.

Selvredning i jernbanetunnelen

Ved en brand i et tog inde i tunnelen vil passagererne blive bedt om at gå i sikkerhed i de togvogne, der ikke er berørt af branden. Toget vil fortsætte direkte til det såkaldte brandbekæmpelsessted, der ligger lige uden for tunnelen i åbent land.

Skulle der opstå en brand i et tog, der ikke kan slukkes med det brandslukningsudstyr, der findes i toget, og toget samtidig ikke kan forlade tunnelen, vil det være nødvendigt at evakuere toget.

Nødudgangene fra det inderste jernbanetunnelrør giver direkte adgang til det sikre område i nødsporet i det inderste vejtunnelrør. Fra det sikre område i vejtunnelrøret kan alle evakueres sikkert ud af tunnelen enten med busser eller til fods.

Hvis hændelsen sker i det yderste jernbanerør krydser passagererne det inderste jernbanerør. Ved nødudgangene er der trappetrin og gangplader mellem skinnerne, så passagerene kan krydse sporet uhindret til det sikre område i vejtunnelen.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk