Hvad søger du?

Information til søfarende i Femern Bælt

Søfarende og lystsejlere i Femern Bælt skal være særligt opmærksomme under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen foregår både på land og til søs ud i farvandet mellem Danmark og Tyskland. Derfor skal lystsejlere og andre søfarere i området være særligt opmærksom på de afmærkede arbejdsområder i Femern Bælt. Femern A/S har udarbejdet en folder til sejlende med information om de særlige forhold omkring arbejdsområderne.

Folderen kan findes her i disse sprogversioner: 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk