Hvad søger du?

28 februar 2023

To nye broer bygges ved Færgevej i Rødbyhavn

Femern A/S' entreprenør FLC går nu i gang med byggeriet af to vejbroer, der skal føre Færgevej i et nyt vejforløb over den kommende motorvej og jernbane til Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn.

Vores entreprenør færdiggør arbejdsarealerne i løbet af marts. Jord- og betonarbejdet ventes at gå i gang i løbet af foråret.

Broen over motorvejen bliver ca. 60 meter lang og broen over jernbanen bliver ca. 20 meter lang.

Broerne bygges til et vejforløb med en kørebane i hver retning og cykelsti langs den nordlige kørebane.

Broerne forventes at stå færdige senest i begyndelsen af 2024. Arbejdet ventes ikke at give gener for lokaltrafikken eller arbejdsstøj i området.

Det samlede anlæg - dvs. den nye strækning af Færgevej og broerne - åbnes for trafik på et senere tidspunkt.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk