Hvad søger du?

9 marts 2022

Femern A/S søger nyeste viden om jernbanen til Femern-tunnelen

Femern A/S skal til næste år udbyde den store opgave med at etablere Femern Bælt-tunnelens spor- og kørestrømsanlæg til de elektriske tog. For at sikre det bedst mulige udbud og optimere teknikken inviterer Femern A/S nu på forhånd potentielle bydere til at bidrage med nyeste viden på området.

Verdens længste sænketunnel, den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland, skal udstyres med den bedst mulige jernbane og en energieffektiv løsning til kørestrøm. Derfor konsulterer bygherren Femern A/S nu branchen for at få det nyeste input, inden den store opgave sendes i udbud til næste år.

”Femern Bælt-tunnelen og dens jernbane er et unikt projekt, som kræver helt særlige løsninger. Der er en spændende udvikling i gang til sikring af klimavenlige og energieffektive løsninger, som vi er meget opmærksomme på. Derfor ønsker vi at invitere potentielle bydere til at bidrage til vores viden og dermed sikre, at det endelige udbud er stærkest muligt,” siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.

Femern A/S’ invitation til de potentielle bydere er offentliggjort i en underretning om det kommende udbud, en såkaldt PIN, på EU’s udbudsside. Interesserede virksomheder, der vil bidrage til den videre proces, bliver indbudt af Femern A/S til individuelle drøftelser.

Det kommende udbud – kaldet TTC-udbuddet (Tunnel Track and Catenary) – omfatter i alt 25 kilometer to-sporet jernbane bygget til 200 km/t samt køreledning, hvoraf 18 kilometer ligger i selve tunnelen og samlet set 7 kilometer ligger uden for tunnelen på dansk og tysk side.

”Der er tale om en betydelig strækning med flere specielle vilkår, hvor især pladsen i tunnelen og vores miljøkrav spiller væsentlige roller. Vi håber, at flere af markedets spillere vil finde udfordringen og opgaven interessant og byde ind med deres knowhow,” siger Jens Ole Kaslund.

Femern A/S forventer at gennemføre drøftelserne med interesserede parter i 2022. Selve udbuddet ventes at blive offentliggjort senest i foråret 2023 med en endelig vinder af TTC-kontrakten i foråret 2025.

Når tunnelen med elektrificeret jernbane står færdig i 2029, vil den være en grøn genvej for transporten af gods og passagerer i tog til Europa med en rejsetid på syv minutter og en sparet omvej på 160 kilometer i forhold til i dag.

Femern A/S’ Prior Information Notice (PIN) for opgaven er offentliggjort på EU's udbudsportal Tenders Electronic Daily: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125518-2022:TEXT:EN:HTML&src=0

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk