Hvad søger du?

6 marts 2023

Produktion på specialelementer i gang

Armeringen til bundpladen til kælderen i det første specialelement er ved at blive bundet.

På produktionslinjen til de 10 specialelementer er produktionen af det første specialelement nu godt i gang. Som det ses på billedet er armeringen til bundpladen til kælderen i det første specialelement ved at blive bundet.

Den 18 kilometer lange sænketunnel kommer til at bestå af i alt 89 tunnelelementer, hvoraf 79 vil være standardelementer. De 10 restende vil være specialelementer, der til forskel fra standardelementerne, vil have indbygget kælder til brug for tekniske installationer og arbejdsparkeringsplads ved siden af nødsporet.

Dermed bliver specialelementerne 39 meter lange, 47 meter brede og 13 meter høje.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk