Hvad søger du?

7 juni 2024

H.M. Kongen indvier det første tunnelelement på Femern Bælt-forbindelsen

Den 17. juni 2024 bliver en historisk dag for byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland.

Femern Bælt-tunnelen består af 79 store tunnelelementer og 10 specialelementer i beton. Tunnelelementerne produceres på et særligt produktionsanlæg i Rødbyhavn på Lolland, der udgør den største byggeplads i Nordeuropa. Den 17. juni vil H.M. Kongen indvie det første tunnelelement, der efter planen skal nedsænkes på den danske side senere på året.

Det element vil dermed udgøre de første 217 meter af tunnelen mellem Danmark og Tyskland.

”Indvielsen af det første tunnelelement er en betydningsfuld milepæl i projektet. Vi er meget stolte over, at HM Kong Frederik X har valgt at markere denne store dag med os,” udtaler Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund og Bælt.

Kongen vil under besøget få lejlighed til at hilse på nogle af de unge lærlinge, som er med til at bygge verdens længste sænketunnel. Femern Bælt-tunnelen er i høj grad et projekt, der rækker langt ind i fremtiden. Der er indskrevet sociale klausuler i anlægskontrakterne, der sikrer, at der som led i projektet bliver oprettet 500 lærlingeårsværk.

Den 17. juni vil der også blive afsløret en tidskapsel. Kapslen bliver fyldt med tanker og genstande fra folk, der har været med til at bygge og designe det første tunnelelement. Tidskapslen bliver forseglet og placeret i Femern-projektets udstillingscenter, inden den graves ned nær tunnelportalen som en hilsen til fremtidens generationer.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk