Hvad søger du?

16 april 2024

Gravearbejdet på Femern Bælt-tunnelen afsluttet

Udgangen af den 18 kilometer lange tunnel rende mellem Danmark og Tyskland er nu færdig. Omkring 15 mio. kubikmeter sand, sten og jord er udgravet fra havbunden.

Efter næsten tre års arbejde er udgravningen til den kommende Femern Bælt-tunnel nu færdig. Arbejdet er udført af det hollandske konsortium FBC, der består af de to selskaber Boskalis og Van Oord. Under den mest intensive fase af udgravningen havde de to selskaber en flåde af næsten 70 arbejdsfartøjer involveret i udgravningen af den 18 kilometer lange tunnelrende.

I alt er der udgravet omkring 15 mio. kubikmeter materiale fra havbunden. Det svarer til seks Keops-pyramider eller 6.000 olympiske svømmebassiner. At arbejdet nu er færdigt er værd at fejre, siger Pedro da Silva Jørgensen, teknisk vicedirektør i Femern A/S.

”Det er den ubetinget største udgravning i Danmarks historie, og det har været en vanskelig opgave. Undergrunden mellem Danmark og Tyskland er en kompleks blanding af forskellige jordarter fra blødt ler til hård kalk. Det har givet nogle spændende udfordringer undervejs, som det er lykkedes at løse i samarbejde med vores entreprenører. Derfor er vi glade og stolte over, at vi nu er i mål”, siger Pedro da Silva Jørgensen.

Under udgravningen er gravemaskinerne flere gang stødt på enorme granitblokke fra istiden, der har været særligt besværlige at fjerne. Én af de største vejede 70 ton og er i dag opstillet ud for byggepladsen ved Rødbyhavn.

"I løbet af de sidste tre år har vi med succes udgravet den 18 kilometer lange tunnelrende med et imponerende udvalg af udgravningsfartøjer, fra sandsugere til rendegravere, specialudviklede gravepontoner og specialfartøjer til rydning af kampesten. På alle disse fartøjer foretog vi nødvendige forbedringer for at håndtere de vanskelige jordtyper på store dybder og få arbejdet gjort til tiden. Under hele projektet var sikkerheden for vores medarbejdere og underleverandører i højsædet, og vi er derfor ikke kun stolte og begejstrede over færdiggørelsen af tunnelgraven, men også over, at vi for nylig har opnået en stor milepæl inden for sikkerhed”, siger Bart Pröpper, projektdirektør for FBC.

Hovedparten af den udgravede jord er blevet placeret bag diger ud for kysten ved Rødbyhavn i takt med at arbejdet skred frem. Her skaber det omkring 300 hektar nyt land. De nye landområder bliver på sigt til en blanding af erstatningsnatur og rekreative områder med blandt andet strande og vandrestier.

FBC’s rolle i projektet er dog ikke helt afsluttet endnu. I de kommende måneder vil entreprenørerne fjerne det midlertidige dige ud for tunnelportalen, der blev dækket med vand tidligere i april. Når dette arbejde er færdiggjort, vil tunnelportalen være klar til nedsænkningen af det første tunnelelement.

Den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel bliver opført som en sænketunnel, der bygges på Nordeuropas største byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland. Tunnelen består af i alt 79 standard elementer, der er 217 meter lange og vejer 73.500 ton. Dertil kommer 10 specialelementer, der indeholder tunnelens tekniske installationer i en særlig kælder.

Elementerne produceres på seks produktionslinjer på verdens største betonfabrik. Når elementerne er klar, bliver de sejlet ud og sænket ned i tunnelrenden, hvor de forbindes ét efter et.

Femern A/S forventer at nedsænke det første tunnelelement senere på året.

Femern Bælt-forbindelsen forventes at stå færdig i 2029. Til den tid vil det være muligt at rejse mellem Lolland og Tyskland på 7 minutter i tog og 10 minutter i bil.

For illustrationer fra Femern-projektet se vores mediearkiv.


For mere information kontakt,
Jens Villemoes, Pressechef, Femern A/S, jvi@femern.dk

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk