Hvad søger du?

2 oktober 2023

Fyldte bassiner ved tunnelfabrik

Mere end 1,6 mio. kubikmeter vand er nu fyldt ind de tre store bassiner foran tunnelfabrikken i Rødbyhavn. Næste skridt er bortgravningen af et dige, så der er direkte adgang mellem bassiner og arbejdshavn.

10 dages arbejde med at fylde 1,6 mio. kubikmeter vand i bassinerne foran tunnelfabrikken i Rødbyhavn er nu overstået. Den store mængde vand svarer til 640 olympiske svømmebassiner.

Opfyldningen blev gennemført i en kontrolleret proces og er et vigtigt skridt frem mod, at tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnelen kan sejles fra fabrikken og videre ud i Femern Bælt.

Bassinerne er bindeleddet mellem fabrikken og arbejdshavnen, hvorfra elementerne udskibes. Store porte sikrer, at tørdok og bassiner på skift kan fyldes og tømmes med vand efter behov, så elementerne kan flyde fra fabrikken ud til arbejdshavnen og videre ud i Femern Bælt.

Entreprenørkonsortiet FBC går nu i gang med at grave diget mellem bassinerne og arbejdshavnen væk. Materialerne fra det bortgravede dige vil blive genanvendt andetsteds i det omfattende tunnelprojekt.

Diget forventes at være gravet væk i løbet af november.

Støbningen af det første tunnelelement er gået i gang, og elementet forventes at være klar til at blive sejlet ud og sænket på plads i 2024.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk