Hvad søger du?

17 januar 2024

De unge vil så gerne – vi skal bare give dem en værdig chance

Poul Nyrup Rasmussen, indlæg i Berlingske 17. januar 2024

Hos bygherren Femern A/S, der står for Femern-byggeriet i Rødbyhavn, har de haft en helt særlig kollega. Han var nemlig ansat gennem et nyt tiltag, som skal hjælpe unge, der ikke er i uddannelse eller job, ind på arbejdsmarkedet. Vejen til et job var ikke nem for den unge kollega på Femern-projektet. Udfordringer med det danske sprog, en manglende erfaring med at begå sig på en arbejdsplads og ikke mindst samfundets stempel som én blandt mange unge uden fremtidsudsigter gjorde det vanskeligt at få foden inden for i det arbejdende fællesskab.

Hele 43.000 unge mellem 15 og 24 står i dag i samme situation, og dét tal har desværre ikke rykket sig i en positiv retning de sidste mange år. På trods af vores tårnhøje beskæftigelse med over tre millioner i arbejde og et arbejdsmarked, som på alle leder og kanter skriger efter hoveder og hænder, får vi ikke alle med. Potentialegruppen, som de 43.000 unge bliver kaldt, bliver simpelthen efterladt på perronen, mens vi andre drøner derudaf.

Hvis vi som en lille og åben økonomi stadig skal have virksomheder, der leverer løsninger i verdensklasse og håndterer klimaudfordringerne, så er vi nødt til at få alle med. Får vi ikke inkluderet de unge på kanten i det arbejdende fællesskab, misser vi simpelthen en gylden chance.

Vi må erkende, at de unge her udgør en kompleks gruppe, som både indeholder et kæmpe potentiale, deraf fællesbetegnelsen, men også står med nogle individuelle udfordringer som for eksempel angst eller ADHD. Derfor må vi også indse, at der ikke findes én løsning, som passer alle. Der er ikke én aktør, som har alle svarene og kompetencerne til at knække koden til udfordringen. I stedet kræver det, at vi samarbejder på tværs af myndigheder, private virksomheder og civilsamfundet for at skabe de bedste betingelser for at hjælpe den enkelte ung, der hvor hun eller han er i livet.

Kollegaen i Rødbyhavn fandt netop vej til beskæftigelse ved, at flere aktører samarbejdede. Sammen med civilsamfundsorganisationen headspace, det lokale jobcentersekretariat Femern Agency og et lokalt virksomhedsnetværk kaldet FB Suppliers har Femern A/S søsat joblæringsinitiativet, som kollegaen blev en del af. Initiativet, som drager på parternes forskellige tilgange, kompetencer og netværk leverer en skræddersyet og målrettet indsats, der kan hjælpe både den enkelte unge og den enkelte virksomhed til sikkert og trygt at gå ind i et samarbejde. Parterne i initiativet bidrager med forståelse for de unges udfordringer, virksomhedernes behov og det komplekse lovgrundlag og sikrer derfor, at alle er godt klædt på til et godt og givende forløb for både den unge og virksomheden.

Store byggeprojekter, som Femern-forbindelsen, kan gøre en stor social forskel for udsatte unge. Men med 290.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark er det her, der virkeligt skal tages fat, hvis vi skal gøre os forhåbninger om faktisk at løfte de mange unge ud i job eller uddannelse. Her kan joblæringsinitiativet være med til at vise en vej frem for de virksomheder, som har hjerterum og plads til at give en ung en værdig chance.

Som Otto Brandenburg siger i GummiTarzan: ”Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.” Myndighederne, virksomhederne og civilsamfundet skal hjælpe de unge med at finde ud af, hvad det er, de er gode til. Vi kan ikke være andet bekendt end at arbejde utrætteligt for at sikre de bedste vilkår for vores unge, især for dem, som har brug en lidt ekstra hjælp til at stige på toget. Vores fælles fremtid afhænger simpelthen af det, og overflødige - det bliver de aldrig!  Der er brug for alle i Danmark, og Femern-projektet er en god vejviser.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk