Hvad søger du?

Byggepladser & tunnelfabrik

Byggepladsen forberedes

Før byggeriet af Femern Bælt-tunnelen kan gå i gang, skal den enorme byggeplads forberedes med vand, strøm, kanaler og arbejdsveje, så den er klar til entreprenørerne.

Uden om byggepladsen anlægges der over 4 kilometer cykelstier og stibroer, der sikrer, at cyklister og gående let og trygt kan komme uden om byggepladsen, mens der bygges.

 

Arbejdshavn har nøglerolle

Entreprenørenes første opgave er at etablere den enorme arbejdshavn ved Rødbyhavn, der har en nøglerolle i anlægsfasen. Ved at sejle råmaterialer som sten, sand, grus og stål direkte til byggepladsen sparer man en omfattende og tung transport med lastbiler.

Arbejdshavnen står samtidig for udskibning af de færdige tunnelelementer.

På tysk side ved Puttgarden opføres også en mindre havn, der skal bruges til transport af råmateriale under byggeriet af tunnelportalen på den tyske side.

Arbejdshavnen i Rødbyhavn vil modtage op til 80.000 tons råmaterialer om ugen

Verdens største tunnelfabrik

Næste skridt er at opføre selve tunnelelementfabrikken. Fabrikken i Rødbyhavn er på cirka en mio. kvadratmeter og har seks produktionslinjer til de standard- og specialelementer, tunnelen skal bygges med.

Lidt vest for produktionsanlægget opføres et stort boligområde til tunnelarbejderne og kontor- og administrationsfaciliteter.

Specialfartøjer udgraver tunnelrende i Femern Bælt

Til søs udgraves den 18 kilometer lange tunnelrende, som elementerne skal sænkes ned i. I alt skal der udgraves op mod 19 mio. kubikmeter sand, sten og jord, som bliver til en 300 hektar ny strandpark ved Rødbyhavn.

Udgravningen foregår med specialdesignede graveskibe. I de kystnære områder er det pramme med backhoes. På det dybere vand er det nødvendigt at bruge såkaldte grab dredgers og sandsugere.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk