Search for?

Femern A/S & FN’s verdensmål

Bæredygtig industrialisering

Femern A/S har som overordnet opgave at anlægge og drive Femern Bælt-tunnelen og bidrager dermed til opnåelse af verdensmål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering & understøtte innovation.

De øvrige centrale verdensmål for projektet er:

  • Mål 8:  Ordnede arbejdsforhold
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Derudover vil centrale verdensmål igennem alle projektets forskellige faser være:

  • Mål nr. 13: Klimaindsats
  • Mål 14 & 15: Miljøindsatsen over for livet i havet og livet på land
Connecting Europe
Language: English

Language: English