Hvad søger du?

Myndighederne har kontor tæt på byggepladsen

Indsigt og ordnede arbejdsforhold

Ordnede arbejdsforhold på Femern Bælt-projektet er et vigtigt indsatsområde for Femern A/S.

Overholdelse af al gældende lovgivning og myndighedskrav i forbindelse med projektets gennemførelse kræver en bred og fælles indsats fra entreprenørerne, arbejdsmarkedets parter, bygherreorganisationen og offentlige myndigheder.

Som led i understøttelsen af myndighedernes arbejde har Femern A/S i samråd med Transportministeriet etableret et egentligt myndighedscenter ved byggepladsen i Rødbyhavn.

 

 

Femern A/S stiller de nødvendige kontorfaciliteter til rådighed i umiddelbar nærhed af byggepladsen, entreprenørernes kontorfaciliteter, de faglige organisationers kontorfaciliteter samt Femern A/S’ egen tilsynsenhed.

Myndighedscenteret har til formål at fungere som permanent arbejdssted for de myndigheder, som er relevante i forhold til Femern Bælt-projektet.

Det lokale myndighedscenter understøtter det lokalt forankrede samarbejde mellem myndigheder og entreprenører og kan sikre en tidlig og smidig opgaveløsning.

 

I Myndighedscentret er disse myndigheder til stede

 • Arbejdstilsynet:
  Tlf.: +45 70 12 12 88 - ingen fast åbningstid 

Kontakt Arbejdstilsynet - Arbejdstilsynet (at.dk)

 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
  Tlf.: +45 72 14 20 04 - ingen fast åbningstid

Ny i Danmark

 • Politiet
  For anmeldelser tlf.: 114
  For øvrige henvendelser tlf.: +45 55 31 14 48
  Åbningstider: hver anden tirsdag i lige uger kl. 9.00-11.00  

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi | Politi

 • Søfartsstyrelsen
  Tlf.: +45 72 19 60 00 - ingen fast åbningstid

Kontakt Søfartsstyrelsen | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk)

 • Skattestyrelsen
  Tlf.: +45 72 22 18 18
  Åbningstider: Sidste onsdag i måneden kl. 10.00-14.00 (NB: Vi er ikke til stede i juli og december)

Kontakt Skattestyrelsen | Skattestyrelsen (sktst.dk)

Femern A/S myndighedscenter

Adresse:

Femern A/S' Myndighedscenter, Gamle Badevej 12, 4970 Rødby

Vi ændrer vores fremmøde i Myndighedscentret fra 1. april 2024.

Fremover vil vi have 3 faste gange om året, vi kommer til myndighedscentret:

 • Marts måned i forbindelse med at årsopgørelsen for det foregående år bliver frigivet
 • Juni måned inden oplysningsfristen 1. juli
 • November måned i forbindelse med at forskudsopgørelsen for det kommende år bliver frigivet

Derudover vil vi komme, hvis der opstår et behov for det.

Ændringen træder i kraft den 1. april 2024, så vi vil være til stede i Myndighedscentret:

 1. marts 2024
 2. juni 2024
 3. november 2024
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk