en ny fast forbindelse: tunnelen under femern bælt

Hvad bygger vi?

Femern lige nu

Femern-tunnelen skaber hundredvis af lærlingepladser

29-07-19

I forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen vil der blive skabt mindst 500 lærlingeårsværk. En af lærlingene arbejder på et laboratorie i Hørsholm.

ABC Pavilloner vinder kontrakt på 20 boliger på Femern-byggepladsen

12-07-19

Den jyske virksomhed ABC Pavillioner fra Engesvang har vundet kontrakten på at etablere de første 20 boliger til tunnel-arbejdere

Forbindelserne mellem fortiden og fremtiden

06-06-19

Arkæologer fra Museum Lolland Falster har en nøglerolle i forberedelserne til Femern-byggeriet, og de har travlt med at undersøge byggepladsen for spor fra vores forfædre.

Vi bygger verdens længste sænketunnel for biler og tog

Femern-tunnelen forbinder Lolland og Fehmarn med en 18 kilometer lang sænketunnel.

You write history as we build

Working at Femern A/S, you'll not only be building the worlds longest immersed tunnel. You'll be making history. Professionally speaking, no matter what your profession, you will fin no greater challenge to tackle in your career.

Read more about a career in Femern A/S

viljen til at tænke visionært

hvorfor bygger vi?

Femern forkorter vejen mellem Europas vækstcentre fra nord til syd

Sammen med den faste Øresundsforbindelse mellem København og Malmø knytter Femern-forbindelsen Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen via den såkaldte nord-syd-korridor.

Når tunnelen åbner, vil gennemkørende gods mellem Skandinavien og Europa ikke køre over Storebælt. Strækningen for godstrafik på jernbane afkortes dermed med 160 km.

Hurtigt fra Rødby til Puttgarden

Hvor bor du? Læs hvilke fordele Femern-forbindelsen giver dig.

nordeuropas største anlægsbyggeri

hvordan bygger vi?

Video: Vi bygger verdens største tunnelfabrik

Kom med ind i fabrikken, der skal producere tunnelelementerne til Femern-tunnelen.

500 lærlinge

Lærling på Femern

Byggeprocessen: 9 steps til Femern-tunnelen

Anlægget af tunnelen mellem Danmark og Tyskland sker i flere stadier over en årrække.

Bliv underleverandør til Femern-tunnelen

Tunnelbyggeriet på Femern Bælt giver gode muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der gerne vil være underleverandører til projektet. Find vores vejledninger til underleverandører her.

3.000 tunnel-arbejdere

Nye arbejdspladser

Femern-tunnelen skal produceres i Rødbyhavn på en kæmpe fabrik

Lige øst for Rødbyhavn opføres en stor fabrik til produktion af tunnelelementer. Nær fabrikken etableres boliger til de flere tusinde tunnelarbejdere, og det er også i Rødbyhavn det kommende betalingsanlæg skal ligge.

fra sydsverige til nordtyskland nye muligheder femern bælt-regionen

hvor bygger vi?

58,8  mio. overnattende gæster

Turisme

Tunnelen som fundament for regional udvikling

Femern Bælt-tunnelen skaber en ny region i Europa – Femern Bælt-regionen – med større sammenhængskraft og øget konkurrenceevne. Integrationen af arbejdsmarkeder på tværs af landegrænserne øges, og en fælles indsats for at udvikle arbejdsmarkedet i regionen står højt på befolkningens ønskeliste.

Vi tager hensyn til naboerne

Femern-forbindelsens byggeplads er indrettet så generne for naboerne og trafikken minimeres. 

Stort fokus på miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel.

Besøg vores infocentre i Rødbyhavn på Lolland og i Burg på Fehmarn

Siden 2009 har Femern A/S informeret lokalt i Danmark og Tyskland om den kommende tunnel under Femern Bælt. Du kan finde åbningstider og adresser her.