Hvad søger du?

Til lærerne

Byg ud af boksen med dine elever!

Udforsk Danmarks største byggeri nogensinde – Femern Bælt-projektet mellem Danmark og Tyskland. Med det afsæt designer og bygger I jeres egen lokale forbindelse, som får mennesker til at mødes på nye måder.

Forløbet er projektorienteret, tværfagligt og inkluderer fælles mål fra: Dansk, matematik, natur/teknologi, håndværk/design, fysik/kemi, historie, biologi samt uddannelse og job.

Skitsering af undervisningsforløbet

Klassen starter med at lære om Femerntunnelen gennem spil og fælles aktiviteter. Her deler eleverne sig i grupper, hvor de vælger et af de tre temaer Byg smart - Byg med drømmeholdet - Byg med naturen. Derefter skaber hver gruppe et projekt, som viser og undersøger, hvordan de kan skabe lokale forbindelser. Hver gruppe bygger et element til en fælles model af tunnelen, som viser deres idéer, og som klassen udstiller til slut.

Materialer og klassekasse

Hele forløbet supporteres af en række videnspakker, lærervejledning og elevark og visualiseres undervejs med en stor oversigtsplakat ophængt i klassen. Plakaten er interaktiv og giver et gamebaseret element, holder ild i projektet og giver en rigtig god oversigt over projektet. Al indhold og materiale vil kunne findes her på hjemmesiden. Men det vil også være muligt at få leveret en fysisk klassekasse med plakat og dilemmaspil ud til jeres skole - helt gratis! 

Formålet er, at eleverne 

…tilegner sig viden om Femern-byggeriet og nogle af de vigtigste tilknyttede fagligheder.

... bliver mødt i øjenhøjde og forholder sig aktivt og autentisk til tematikker knyttet til byggeriet.

... diskuterer og reflekterer over, hvordan vi som mennesker er forbundne til hinanden, til fortiden og til fremtiden. 

OVERSIGT OVER FORLØB

TunnelTalenter er et projektorienteret undervisningsforløb over 12-24 lektioner med mulighed for udvidelse. Det kan også bruges i en emneuge. Det er udviklet med fokus på krydsfeltet mellem elevmotivation, varierede didaktiske strategier med stor vægt på det praksisfaglige, Fælles Mål og ikke mindst Femerns mange spændende faglige felter. 

"Særligt den tværfaglige tilgang, hvor STEM/naturfag formidles i samspil med andre mere
æstetiske fagligheder, synes jeg er en stor kvalitet ved materialet. Det stemmer rigtig godt overens med en engagerende, udforskende didaktik, som skaber nysgerrighed og gør læringen interessedrevet. Der et meget varieret materiale, hvilket jeg synes er en rigtig god ting. Det giver mulighed for være aktiv og engagere sig på mange forskellige måder som elev. Det er tydeligt, at der er tænkt over sanselige og oplevelsesbaserede elementer."

- Connie Svabo, leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) på Syddansk Universitet 

”Jeg troede, mine elever var for store til at gide bruge hænderne og være kreative – men det kan jeg da tydeligt se, at de virkeligt synes er spændende. Det har været meget inspirerende at se.”

(Lærer for 6. klasse på Borgerskolen).

 

”De plejer at bruge meget mere tid fx på en opgave, hvor de skal fremlægge. Det var rigtig
interessant at se, hvad de faktisk kunne nå på den tid de havde – det var meget imponerende”

(Lærer for 7. klasse på Kokkedal)

 

”Det er en kæmpe succes. De er helt anderledes engagerede end de plejer. Og alle kan være
med.” og ”Flere elever, som kæmper med forskellige vanskeligheder, har deltaget på en helt
anden måde i dag, end de plejer."

(Lærer, 6. klasse, Søllested Landsbyordning, Lolland).

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk