Hvad søger du?

30 juli 2021

Information til søfarende i Femern Bælt

Søfarende og lystsejlere i Femern Bælt skal være særligt opmærksomme under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S har udarbejdet en brochure med oplysninger om sejlladssikkerhed til søfarende.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen foregår både på land og til søs ud i farvandet mellem Danmark og Tyskland. Derfor skal lystsejlere og andre søfarere i området være særligt opmærksom på de afmærkede arbejdsområder i Femern Bælt. Femern A/S har udarbejdet en folder til sejlende med information om de særlige forhold omkring arbejdsområderne.

Folderen hedder information til søfarende, og er tilgængelig på dansk, engelsk, tysk, russisk og kinesisk.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk