Hvad søger du?

Naboer til byggeriet
Aktuelle arbejder

Aktuelle arbejder

Støjhåndteringsplan

På Femern A/S' miljøportal Ægir ligger de aktuelle støjhåndteringsplaner for projektet.

Støjhåndteringsplanen indeholder blandt andet oplysninger om støjende anlægsaktiviteter og de foranstaltninger, som iværksættes til håndteringen.

Støjhåndteringsplanen revideres løbende, når projektet går over i en ny fase eller i tilfælde af andre ændringer, der har betydning for støj i omgivelserne. 

Det er entreprenørens planlægning, der ligger til grund for støjhåndteringsplanens afsnit om den forventede støj.

Det er således også entreprenørens ansvar, at myndighedernes krav overholdes.

Alle oplysninger om den forventede og den faktiske støj, som forekommer i praksis, vurderes løbende af Femern A/S.

Støjmålinger

Femern A/S har sat støjmålere op udvalgte steder i lokalområdet for at kunne dokumentere støjen fra arbejdet. Resultatet af støjmålingerne bliver løbende offentliggjort på Femern A/S miljøportal Ægir.

Aktuelle arbejder

Spunsarbejde ved arbejdshavnen

Ved arbejdshavnen øst for Rødbyhavn udføres der løbende spunsarbejde som fx spunsvægge. Spunsvæggene består af jern, der vibreres eller rammes ned i jorden. Arbejdet vil kunne høres i området, men ligger under grænseværdien for støj, som er fastsat af myndighederne.

Arbejdet startede i oktober 2021. Der vil blive arbejdet i perioder frem til og med 2023.

Arbejdet udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18.

Arbejdshavn og byggeplads øst for Rødbyhavn

Arbejdshavnen spiller en central rolle i byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Havnen skal forsyne byggepladsen under hele byggeriet og håndtere udskibningen af de færdige tunnelelementer til deres bestemmelsessted i Femern Bælt.

Etableringen af arbejdshavnen gik i gang i 2020 og stod færdig i slutningen af 2021. Arbejdshavnen er den største i Nordeuropa, hvor den med et areal på 500.000 kvadratmeter er dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

I 2021 gik arbejdet med tunnelfabrikken i gang. Med et areal svarende til 150 fodboldbaner bliver det den største fabrik i Danmark og en markant hjørnesten i byggeriet af tunnelen. Vi forventer, at fabrikken er færdig i slutningen af 2023. 

Anlægsarbejdet foregår døgnet rundt alle ugens dage med en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter. De fleste aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne kl. 7-18, hvor støjniveauet derfor er højest.

Ny transformerstation ved Færgevej

I krydset Færgevej/Strandholmsvej skal der bygges en ny transformerstation, der skal forsyne Femern Bælt-tunnelen med grøn strøm.

Arbejdet giver en del tung trafik i området til og fra byggepladsen.

Transformerstationens byggeplads er omkranset af en stor støttevæg - også kaldet en spunsvæg - som sikrer det færdige anlæg mod oversvømmelse.

Byggeriet af selve transformerstationen gik i gang i 2023.

Transformerstationen bliver et af de største anlæg af sin art i Danmark og skal fordele strømmen til både Femern-tunnelens jernbane og installationer samt jernbanen nord for tunnelen til Holeby på Lolland.


To nye broer bygges ved Færgevej

Femern A/S's entreprenør er i gang med byggeriet af de to nye broer ved Rødbyhavn, der skal føre Færgevej over motorvejen og jernbanen til Femern Bælt-tunnelen. Fra den nuværende omlagte Færgevej kan arbejdet følges bag byggehegnet.

Arbejdet ventes ikke at give gener for lokaltrafikken eller arbejdsstøj i området.
Broerne forventes at stå færdige i begyndelsen af 2024.

Broen over motorvejen bliver ca. 60 meter lang og broen over jernbanen bliver ca. 20 meter lang.

Broerne bygges til et vejforløb med en kørebane i hver retning og cykelsti langs den nordlige kørebane.

Også etableringen af de fremtidige ramper i forbindelse med de to broer er gået i gang. Ramperne kommer op i en højde på omkring 5 meter over det nuværende terræn.
 
Broer og ramper forventes at stå færdige i 2024.

Det samlede anlæg - dvs. den nye strækning af Færgevej og broerne - åbnes for trafik på et senere tidspunkt.

Nyt udsigtspunkt ved Gl. Badevej

Et nyt udsigtspunkt tæt på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn skal give gæster og naboer nær byggepladsen bedre mulighed for at følge projektet på nært hold. Det nye udsigtspunkt forventes at stå færdig i 2025.

Udsigtspunktet opføres af Femern A/S og får navnet ”Pilen”. Det vil have form som en spids rampe, der strækker sig 217 meter ud over det inddæmmede område og peger i retning mod Tyskland. På det højeste punkt vil man befinde sig 24 meter over vandet. Herfra vil der være en helt særlig udsigt til byggepladsen, tunnelfabrikken og lokalområdet.

”Pilen” bliver rejst for enden af Gl. Badevej tæt på det sted, hvor tunnelen begynder, og tog- og biltrafikken i fremtiden kører ned i den 18 kilometer lange tunnel til Puttgarden. Dermed erstattes den eksisterende platform bygget i træ, der med sin begrænsede højde ikke længere giver et godt overblik over byggeriet.

Skriv til os

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Ring til os

Vi er tilgængelige døgnet rundt
+45 21 17 00 20
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk