Hvad søger du?

Naboer til byggeriet
Aktuelle arbejder

Aktuelle arbejder

Aktuelle arbejder

Spunsarbejde ved arbejdshavnen

Ved arbejdshavnen øst for Rødbyhavn skal der opføres spunsvægge. Spunsvæggene består af jern, der vibreres eller rammes ned i jorden. Arbejdet vil kunne høres i området, men ligger under grænseværdien for støj, som er fastsat af myndighederne.

Arbejdet startede i oktober 2021. Der vil blive arbejdet i perioder frem til sommeren 2023.

Arbejdet udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18.

Arbejdshavn og byggeplads øst for Rødbyhavn

Arbejdshavnen spiller en central rolle i byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Havnen skal forsyne byggepladsen under hele byggeriet og håndtere udskibningen af de færdige tunnelelementer til deres bestemmelsessted i Femern Bælt.

Etableringen af arbejdshavnen gik i gang i 2020 og stod færdig i slutningen af 2021. Arbejdshavnen er den største i Nordeuropa, hvor den med et areal på 500.000 kvadratmeter er dobbelt så stor som havnen i Rødbyhavn. 

I 2021 gik arbejdet med tunnelfabrikken i gang. Med et areal svarende til 150 fodboldbaner bliver det den største fabrik i Danmark og en markant hjørnesten i byggeriet af tunnelen. Vi forventer, at fabrikken er færdig i slutningen af 2023. 

Anlægsarbejdet foregår døgnet rundt alle ugens dage med en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter. De fleste aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne kl. 7-18, hvor støjniveauet derfor er højest.

Ny transformerstation

I krydset Færgevej/Strandholmsvej skal der bygges en ny transformerstation, der skal forsyne Femern Bælt-tunnelen med grøn strøm.

Arbejdet giver en del tung trafik i området til og fra byggepladsen.

Transformerstationens byggeplads er omkranset af en stor støttevæg - også kaldet en spunsvæg - som sikrer det færdige anlæg mod oversvømmelse.

Byggeriet af selve transformerstationen ventes at gå i gang i 2023.

Transformerstationen bliver et af de største anlæg af sin art i Danmark og skal fordele strømmen til både Femern-tunnelens jernbane og installationer samt jernbanen nord for tunnelen til Holeby på Lolland.


Støjmålinger

Femern A/S har sat støjmålere op udvalgte steder i lokalområdet for at kunne dokumentere støjen fra arbejdet. Resultatet af støjmålingerne bliver løbende offentliggjort på Femern A/S miljøportal Ægir.

Støjhåndteringsplan

På Femern A/S' miljøportal Ægir ligger de aktuelle støjhåndteringsplaner for projektet.

Støjhåndteringsplanen indeholder blandt andet oplysninger om støjende anlægsaktiviteter og de foranstaltninger, som iværksættes til håndteringen.

Støjhåndteringsplanen revideres løbende, når projektet går over i en ny fase eller i tilfælde af andre ændringer, der har betydning for støj i omgivelserne. 

Det er entreprenørens planlægning, der ligger til grund for støjhåndteringsplanens afsnit om den forventede støj.

Det er således også entreprenørens ansvar, at myndighedernes krav overholdes.

Alle oplysninger om den forventede og den faktiske støj, som forekommer i praksis, vurderes løbende af Femern A/S.

Skriv til os

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Ring til os

Vi er tilgængelige døgnet rundt
+45 21 17 00 20
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk