Hvad søger du?

Entreprenørerne på Femern Bælt-tunnelen

Femern Bælt-projektets entreprenører

De to entreprenørkonsortier, Fehmarn Belt Contractors (FBC) og Femern Link Contractors (FLC), står for opførelsen af den 18 km lange Femern Bælt-tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

I november 2019 trådte kontrakten med det hollandske entreprenørkonsortium FBC i kraft. Opgaven gik blandt andet ud på gravearbejdet til søs og etableringen af de to arbejdshavne og landindvindingen med de nye naturområder.

I maj 2020 igangsatte Femern A/S de betingede kontrakter om byggeriet af selve tunnelen, portaler og ramper. Kontrakterne er indgået med entreprenørkonsortiet FLC og havde virkning fra den 1. januar 2021.

I maj 2022 underskrev Femern A/S og konsortiet Femern Systems Contractors (FSC) kontrakten som omhandler den vigtige opgave at udstyre Femern Bælt-tunnelen med avanceret udstyr og teknologi.

I december 2022 underskrev Femern A/S og Elecnor kontrakten om at etablere den store transformerstation, der skal forsyne tunnel og jernbane med grøn strøm.

Læs mere om projektets historieLæs mere

Femern Agency

Ønsker du at vide mere om hvordan du bliver underleverandør eller hvordan du kan søge arbejde på Nordeuropas største byggeplads, så kan du kontakte entreprenørerne direkte eller via Femern Agency.

Femern Agency er Lolland Kommunes rådgivningscenter for konsortier, underleverandører og jobsøgende gennem hele anlægsfasen på Femern-projektet.

Byggeriet i tal

18 km

Længden på tunnelen

89

Tunnelelementer

55,1 mia. kr.

Budget

Femern Link Contractors (FLC)

FLC har til opgave at opføre Femern Bælt-tunnelen, portalbygningerne på begge sider af Femern Bælt og den fabrik, der skal støbe tunnelelementerne. FLC opfører også den by i Rødbyhavn, der skal huse størstedelen af tunnelarbejderne.

FLC består af følgende virksomheder:

Entreprenører:

 • VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
 • Per Aarsleff Holding A/S (Danmark)
 • Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
 • Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
 • CFE SA (Belgien)
 • Solétanche-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
 • BAM Infra B.V. (Holland) 
 • BAM International B.V. (Holland)

Underentreprenør:

 • Dredging International N.V. (Belgien)

Rådgiver:

 • COWI A/S (Danmark)

Fehmarn Belt Contractors (FBC)

FBC har til opgave at udføre gravearbejde til søs, opførelsen af de to arbejdshavne på dansk og tysk side samt de nye landområder, der opstår som følge af udgravningen. Dertil kommer det forberedende arbejde til tunnelportalen på dansk og tysk side. 

FBC består af følgende virksomheder:

Entreprenører:

 • Boskalis International B.V. (Holland)
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Holland)


Rådgivere:

 • SWECO Danmark A/S (Danmark)

Femern Systems Contractors (FSC)

FSC har til opgave at udføre alle de elektriske og mekaniske installationer i Femern Bælt-tunnelen. Det omfatter blandt andet systemerne til udluftning, belysning og sikkerheden i den 18 kilometer lange tunnel.

I kontrakten er der stillet særlige krav om en energieffektive løsninger og installationer, der er tilpasset fremtidens grønne teknologier.

FSC består af følgende virksomheder:

Entreprenører:

 • Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) (Spanien)
 • SICE Tecnología y Sistemas, S.A. (Spanien)
 • Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (Spanien)
 • Moncobra, S.A. (Spanien)

Støtteenheder:

 • Cobra Instalaciones y Servicios Internacional, S.L. (Spanien)
 • SICE Inc. (USA)
 • SICE Nordics AB (Sverige)
 • SICE NZ Ltd. (New Zealand)
 • SICE PTY Ltd. (Australien)

Kontakt FSC: fsc-admin@grupocobra.com

Elecnor

Elecnor opfører en stor tranformerstation ved Rødbyhavn, der skal levere strøm til Femern Bælt-tunnelens jernbane og godt 10 km jernbane på Lolland samt tunnelens installationer.

Femern A/S har i kontrakten desuden stillet høje krav til energieffektivitet og har betinget sig, at transformerstationen har kapacitet til at betjene fremtidens elektriske transportformer, herunder ladestationer til elektriske køretøjer.

Entreprenør:

 • Elecnor S.A. (Spanien)

Støtteenhed:

 • Hitachi Energy (Schweiz)

Kontakt Elecnor: sergio.munoz@elecnor.com

Andre kontrakter

Der indgås også en række andre større kontrakter i Femern-projektet. Det drejer sig blandt andet om etablering af jernbanen med køreledninger, landskabsarbejder og  betalingsanlægget, som skal bygges på den danske side.

Dertil kommer en række andre mindre opgaver i projektets forløb. Du kan følge med i Femern A/S' udbud på www.udbud.dk.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk