en ny fast forbindelse: tunnelen under femern bælt

Hvad bygger vi?

89 tunnel-elementer

Flere fakta

Vi bygger verdens længste sænketunnel for biler og tog

Femern-tunnelen forbinder Lolland og Fehmarn med en 18 kilometer lang sænketunnel.

Femern lige nu

Politisk aftale om Femern-forbindelsen

18-03-16

Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen bestående af regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har fredag den 4. marts 2016 indgået en politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet.

Femern-forbindelsen på vej mod næste milepæl

14-03-16

Af bestyrelsesformand Henning Kruse Pedersen og næstformand Carsten Koch, bestyrelsen for Sund & Bælt Holding og Femern A/S

Fordele med Femern-forbindelsen

Netti og Jens fortæller om, hvorfor vi i Femern A/S arbejder med Femern-forbindelsen.

viljen til at tænke visionært

hvorfor bygger vi?

Femern forkorter vejen mellem Europas vækstcentre fra nord til syd

Sammen med den faste Øresundsforbindelse mellem København og Malmø knytter Femern-forbindelsen Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen via den såkaldte nord-syd-korridor.

Når tunnelen åbner, vil gennemkørende gods mellem Skandinavien og Europa ikke køre over Storebælt. Strækningen for godstrafik på jernbane afkortes dermed med 160 km.

Hurtigt fra Rødby til Puttgarden

Hvor bor du? Læs hvilke fordele Femern-forbindelsen giver dig.

nordeuropas største anlægsbyggeri

hvordan bygger vi?

Byggeprocessen: 9 steps til Femern-tunnelen

Anlægget af tunnelen mellem Danmark og Tyskland sker i flere stadier over en årrække.

500 lærlinge

Lærling på Femern

Bliv underleverandør til Femern-tunnelen

Tunnelbyggeriet på Femern Bælt giver gode muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der gerne vil være underleverandører til projektet. Find vores vejledninger til underleverandører her.

3.000 tunnel-arbejdere

Nye arbejdspladser

Femern-tunnelen skal produceres i Rødbyhavn på en kæmpe fabrik

Lige øst for Rødbyhavn opføres en stor fabrik til produktion af tunnelelementer. Nær fabrikken etableres boliger til de flere tusinde tunnelarbejdere, og det er også i Rødbyhavn det kommende betalingsanlæg skal ligge.

fra sydsverige til nordtyskland nye muligheder femern bælt-regionen

hvor bygger vi?

58,8  mio. overnattende gæster

Turisme

Tunnelen som fundament for regional udvikling

Femern Bælt-tunnelen skaber en ny region i Europa – Femern Bælt-regionen – med større sammenhængskraft og øget konkurrenceevne. Integrationen af arbejdsmarkeder på tværs af landegrænserne øges, og en fælles indsats for at udvikle arbejdsmarkedet i regionen står højt på befolkningens ønskeliste.

Vi tager hensyn til naboerne

Femern-forbindelsens byggeplads er indrettet så generne for naboerne og trafikken minimeres. 

Stort fokus på miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel.

Besøg vores infocentre i Rødbyhavn på Lolland og i Burg på Fehmarn

Siden 2009 har Femern A/S informeret lokalt i Danmark og Tyskland om den kommende tunnel under Femern Bælt. Du kan finde åbningstider og adresser her.