Hvad søger du?

17 april 2024

Fuld fart på produktionen af specialelementer

Femern Bælt-tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden vil blive bygget med 79 standardelementer og 10 specialelementer.

Produktionen af tunnelelementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Lolland og Femern er i fuld gang på tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn. Tunnelen vil bestå af i alt 89 tunnelelementer, hvoraf de 79 vil være standardelementer, der er 217 meter lange, 42 meter bred og 9 meter høje. De vil blive produceret på 5 produktionslinjer på fabrikken.

Derudover vil 10 elementer være specialelementer, som produceres på den sjette produktionslinje. Specialelementerne vil være 39 meter lange, 47 meter brede og 13 meter høje – og netop de elementer har en helt speciel funktion. Der bliver på hvert specialelement støbt med en kælderetage under motorvejs- og togrør. I kælderen placeres tekniske installationer, som vil kunne tilgås af medarbejdere, der vil vedligeholde og drifte tunnelen fra de 10 specialelementer, som vil blive placeret med næsten 2 kilometers interval. Specialelementerne bliver også støbt 5 meter bredere end standardelementerne, så der ved siden af nødsporet i det sydgående spor vil blive etableret en serviceholdeplads til en servicebil, så trafikken i tunnelen ikke bliver generet unødigt.

Netop nu er produktionen af de tre første specialelementer i fuld gang. Det første specialelement, som kaldes for specialelement 10, har fået færdigstøbt kælder og mellemdæk mellem kælder og tunnelrør. Her er man i gang med at støbe indervægge inden der til sidst skal støbe ydervægge og tag. På det andet specialelement, som kaldes for specialelement 9, er kælderen blev færdigstøbt, og netop nu er indervæggene i kælderen ved at blive etableret. På det tredje specialelement, som kaldes for specialelement 8, er arbejdet med armeringsjern i kælderetagen meget tæt på at blive påbegyndt.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk