Hvad søger du?

25 april 2024

Femern Bælt-tunnelen bliver et digitalt pionérprojekt

Danmarks største infrastrukturprojekt og verdens længste sænketunnel. Tunnelbyggeriet til Tyskland, Femern Bælt-tunnelen, er et banebrydende projekt på flere områder. Nu også som digital pionér. For bag den store mængde beton og stål til tunnelen ligger et digitalt foregangsprojekt med fokus på en effektiv styring og åben brug af data og informationer i alle projektets faser.

Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder og arbejdsmetoder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både byggeprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver både effektiv og langsigtet. 

Brug af openBIM har været et krav på statslige byggeprojekter i Danmark i snart to årtier. Men principperne er aldrig blevet afprøvet på et projekt i samme skala og kompleksitet.

“openBIM er afprøvet på flere andre projekter, men her taler vi om Nordeuropas største anlægsprojekt. Vi arbejder med data-konsistens, klassificering og standardisering, for at høste værdien af det, vi allerede i planlægningsfasen indarbejdede i vores udbudsmateriale”, siger Kim Smedegaard Andersen, teknisk vicedirektør i Femern-projektet under det statslige selskab Sund & Bælt. 

openBIM står for open Building Information Modeling. Det er en tilgang til byggeprocessen, hvor der er fokus på åbenhed, samarbejde og udveksling af information mellem forskellige softwareværktøjer og aktører i byggebranchen.

openBIM’s åbne formater betyder, at data kan tilgås og deles problemfrit på tværs af forskellige programmer fra designfasen og konstruktion til drift og vedligeholdelse af et byggeri.

Det har stor betydning for effektiviteten og samarbejdet på tværs af et projekt. Samtidig reduceres risikoen for fejl og tab af data betydeligt.

”Vi har store forventninger til openBIM og de muligheder, der knytter sig til de åbne standarder. Vi får en mere effektiv anlægsfase, vi får en bedre drift af Femern Bælt-tunnelen, og vi får samtidig konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på i fremtidige infrastrukturprojekter. Ikke kun i Sund & Bælt, men også som det gode eksempel for hele sektoren”, siger Kim Smedegaard Andersen.   

Femern-projektet samarbejder med non-profit organisationen buildingSMART International gennem et ’Accelerator Program’ – et program, der understøtter og tilskynder til brugen af openBIM-standarder og -tjenester for at opnå forbedringer og effektivitetsgevinster.

Ifølge Clive Billiald, CEO of buildingSMART International, rækker interessen og – ikke mindst –læringen fra Femern Bælt-tunnelen langt ud over Danmarks grænser:  

”Femern-projektet giver enorm værdi på mange måder, både i form af de fordele forbindelsen vil bringe i Danmark og Europa, men også ved det eftermæle projektet vil få med sin nyskabende tilgang til digital levering. Vi er begejstrede for at arbejde tæt sammen med Sund & Bælt, så vi sammen kan demonstrere, hvordan åbne datastrømme er så vigtige for at forbedre global produktivitet og bæredygtighed”, siger Clive Billiald.

På det lokale plan er det især den danske afdeling buildingSMART Danmark, der kommer til at være den direkte samarbejdspartner. Her er der stor tilfredshed med at kunne bidrage til et af Danmarks største infrastrukturprojekter:

”Det er et stort og vigtigt skridt, at Femern-projektet går all-in og omfavner nye digitale arbejdsmetoder. Både for buildingSMART Danmark og for hele bygge- og anlægsbranchen er det et utroligt spændende projekt at være en del af og have som bannerfører for openBIM”, siger Ole Berard, chef for buildingSMART Danmark og digitaliseringschef i Molio – byggeriets videnscenter.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk