Hvad søger du?

14 oktober 2022

Dybdebombe fra Anden Verdenskrig skal fjernes ved kontrolleret sprængning i Femern Bælt

På mandag den 17.oktober vil der blive gennemført en kontrolleret sprængning af en dybdebombe fra Anden Verdenskrig. Bomben ligger i umiddelbar nærhed af tunneltracéet for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Inden gravearbejderne til Femern Bælt-tunnelen blev påbegyndt, fik bygherren for den faste forbindelse under Femern Bælt, Femern A/S, af sikkerhedsmæssige årsager undersøgt området i og omkring tunneltracéet nøje for eventuelle krigsefterladenskaber.

I foråret 2021 blev der fundet ueksploderet ammunition i den danske og tyske del af Femern Bælt. Med undtagelse af en tysk dybdebombe har samtlige fund siden kunnet bjærges og uskadeliggøres.

Den tyske dybvandsbombe er af typen D II og vejer 125 kg, og den blev fundet i den danske del af Femern Bælt i nærheden af den tyske grænse og Natura 2000-området ”Fehmarnbelt”. 

Bomben på den danske side af Femern Bælt vil blive sprængt under de højeste sikkerhedsforanstaltninger mandag den 17. oktober 2022.

Hensyn til naturen

Ved sprængningen vil der blive anvendt et såkaldt dobbelt boblegardin med henblik på at minimere undervandsstøj. Der vil blive anvendt akustiske afskrækkelser som pingere og såkaldte "sælskræmmere" for at holde havpattedyr som marsvin og sæler væk fra det berørte område. Desuden vil der blive udsendt hvalobservatører til at overvåge det omkringliggende område.

"På grund af nærheden til naturbeskyttelsesområdet og den tyske grænse har Femern A/S koordineret proceduren meget tæt med de ansvarlige tyske og danske myndigheder.  Bortskaffelsen af bomben er en vigtig forudsætning for at vi kan begynde nedsænkningen af tunnelelementer fra 2024," udtaler Jens Ole Kaslund, teknisk direktør hos Femern A/S.

Femern A/S gav allerede under forhandlingerne ved den tyske Forbundsforvaltningsdomstol i efteråret 2020 tilsagn om at stille et boblegardin til rådighed i forbindelse med eventuelle sprængninger i projektområdet.

Et billede af dybvandsbomben, der nu skal fjernes.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk