Hvad søger du?

17 maj 2023

Femern A/S investerer i fremtiden med nyt koncept til skoleelever

Under overskriften ”TunnelTalenter” vil Femern A/S udvikle et læringskoncept med undervisningsmateriale rettet mod 6. og 7. klassetrin.

Femern A/S, bygherre på Danmarks største infrastrukturprojekt, Femern-tunnelen, ønsker at inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udviklingen af et nyt undervis-ningsmateriale kaldet TunnelTalenter bliver en vigtig del af denne indsats.

Materialet vil præsentere byggebranchen og de spændende karrieremuligheder, den tilbyder, gennem en række engagerende og pædagogiske aktiviteter baseret på Femern-projektet.

”Vi har brug for, at markant flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse, hvis vi skal imødekomme efterspørgslen efter faglært arbejdskraft i byggebranchen. Som statsejet selskab og én af de største bygherreorganisationer i Danmark, føler vi en særlig forpligtelse til at gøre unge opmærksomme på, hvor mange spændende karrieremuligheder branchen byder på”, siger Oliver Sellner Vonsild, som leder afdelingen for arbejdsmarkedsforhold og bæredygtighedsstrategi i Femern A/S.

Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse, har ligget konstant på omkring 20 procent i flere år, og det er langt fra tilstrækkeligt til at imødekomme behovet i branchen.

Det er den udvikling, som Femern A/S håber at kunne bidrage til at vende. TunnelTalenter vil være et gratis tilbud til grundskoler i hele Danmark, og en del af undervisningen kan foregå i tilknytning til den store byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland.

Projektet skal udikles i samarbejde med et eksternt bureau, og opgaven er derfor nu sendt i udbud.

”Det er ikke en opgave, vi kan løse alene. Derfor leder vi efter en leverandør, som har forståelse for erhvervsuddannelsernes vilkår, og erfaring med at skabe engagerende materiale, der vækker genklang hos unge mennesker”, siger Oliver Sellner Vonsild.

Femern A/S forventer, at projektet vil være klar til de første elever i grundskolen i skoleåret 2024/2025.

Interesserede leverandører kan finde udbuddet her.

https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=75658

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk