Hvad søger du?

20 april 2022

Byggepladsen ved Puttgarden tager form

Arbejdet med Femern Bælt-tunnelens byggeplads på den tyske side ved Puttgarden skrider hastigt frem. Det gælder både arbejdet med tunnelportalen til vands og anlæg af nye adgangsveje inde på land.

Tunnelportalen, der forbinder tunnelen med anlægget på land, er nu inddæmmet. I løbet af i år tørlægges portalområdet og arbejdet på byggegruben kan gå i gang.

Inde på land er etableringen af arbejdsveje på tunnelbyggepladsen også i gang. Frem mod sommeren asfalteres en ny næsten tre kilometer lang adgangsvej. Vejen forbindes til E47 på Fehmarn med en ny frakørsel. Derefter vil stort set al trafik til arbejdsområdet køre ad denne vej fremfor de lokale veje gennem Puttgarden.

Arbejdet med frakørslen gik i gang i marts. Vejens forløb er afmærket med træpæle. For at sikre, at ynglende fugle ikke byggede rede på jorden i arbejdsområdet, er der blevet bundet lange flagrende plastikstrimler på pælene som en slags midlertidige fugleskræmsler.

Er du interesseret i at vide mere om fremdriften på det omfattende tunnelprojekt på tysk og dansk side, er du velkommen til at besøge vores udstillinger i henholdsvis Burg og Rødbyhavn.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk