Hvad søger du?

16 januar 2023

Femern-entreprenør når tre mio. arbejdstimer uden alvorlige ulykker

Femern Bælt-tunnelens byggeplads er ikke bare den største i Danmark – det er også én af de sikreste. Det viser en opgørelse af antallet af arbejdsulykker hos tunnelkonsortiet FBC, der i januar har nået tre mio. arbejdstimer i træk uden alvorlige ulykker.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er kommet godt fra start. Også når det gælder målsætningen om at skabe en sikker arbejdsplads for de mange ansatte på projektet.

Det viser en ny opgørelse over antallet af arbejdsulykker med fravær hos tunnelkonsortiet FBC, der udgraver tunnelrenden og udfører hovedparten af det marine arbejde i forbindelse med det store tunnelbyggeri.

I januar 2023 rundede FBC tre millioner arbejdstimer i træk på projektet uden ulykker med alvorlige skader.

Opgørelsen, der følger byggebranchens metode, ser på det samlede antal arbejdstimer målt op mod antallet af hændelser med mere end en dags fravær.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings branchestatistik for ”Bygge og Anlæg” er gennemsnittet på byggepladserne i Danmark mere end 78 arbejdsulykker for den tilsvarende arbejdsmængde.  

”Vi er tilfredse med, at vi generelt har en særdeles lav ulykkesfrekvens på vores projekt. FBC er gået til opgaven med det samme mål som os, nemlig at være Danmarks sikreste byggeplads. Sammen holder vi et konstant fokus på forebyggelse og en stærk sikkerhedskultur, der er en del af vores DNA på Femern-projektet,” siger Gintaras Vagelas, der er Heath & Safety manager i Femern A/S.

På den anden side af skrivebordet hos FBC bemærker Safety Manager Michiel Klaui også de positive resultater.

”Vi har stor erfaring med de store anlægsprojekter til søs og har opbygget en god sikkerhedskultur hos os. Vi er glade for, at vores indsats giver resultat, og vi fortsætter naturligvis samarbejdet med både vores underentreprenører og Femern A/S om sikre og forbedre forholdene,” siger Michiel Klaui.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk