Hvad søger du?

14 september 2022

Se tunnelfabrik blive bygget på 1 minut

Etableringen af tunnelbyggepladsen går hurtigt og dermed også fabrikken, hvor Femern Bælt-tunnelens elementer bliver produceret. Vi har lavet en timelapse-video, som koger de sidste 10 måneders arbejde ned til 1 minut.
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk