Hvad søger du?

22 december 2021

Tildeling af milliardopgave på Femern-tunnelen forventes i foråret 2022

Femern A/S forventer at tildele kontrakten til en af de tre bydende konsortier på den store opgave med at levere og installere Femern Bælt-tunnelens elektriske og mekaniske installationer i foråret 2022.

Femern A/S modtog den 16. november 2021 forhandlingstilbud på kontrakten for Femern Bælt-tunnelens elektriske og mekaniske installationer. Femern A/S forventer at tildele kontrakten for de elektriske- og mekaniske installationer i løbet af foråret 2022.

Den omfattende opgave med at udstyre Femern Bælt-tunnelen med avanceret udstyr og teknologi har en værdi i underkanten af fem mia. kr. Men det er ikke alene kontraktens størrelse, der sender den op i den internationale sværvægtsklasse. Opgavens løsning er helt central for, at Femern-tunnelen bliver et grønt foregangsprojekt i ind- og udland, hvor de elektriske og mekaniske installationer er så klimavenlige og energibesparende som muligt.

Udbuddet blev igangsat i foråret 2021 med en prækvalifikation, og de tre konsortier indgav deres forhandlingstilbud i november samme år. Kontrakten indeholder populært sagt den tekniske indmad i tunnelen, som skal sikre en effektiv, sikker og stabil tunneldrift fra åbningen i 2029.

Som ved de øvrige store kontrakter er det forventningen, at der vil blive brug for et større antal underleverandører til konsortierne. Desuden er det et krav, at entreprenørerne ansætter lærlinge.

De tre bydende konsortier er:

  • BraVeCo (Sverige, Frankrig, Danmark, Norge)
  • Femern Technical Contractors (Østrig, Tyskland, Holland, Schweiz)
  • SICE-Cobra (Spanien, USA, Sverige, New Zealand, Australien)
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk