Hvad søger du?

30 maj 2024

Protection Layer Pontoon er ankommet til arbejdshavnen i Rødbyhavn

Arbejdet offshore kræver enormt mange specifikke færdigheder - og af samme grund ligger der mange specialiserede fartøjer til kaj i arbejdshavnen i Rødbyhavn. Alle fartøjer er særligt udvalgt eller specifikt bygget til at udføre lige nøjagtig dennes specifikke og unikke opgave for Femern-projektet.

Tidligere har vi i arbejdshavnen budt vores specialbygget MPP - Multi Purpose Pontoon velkommen - et fartøj der udlægger en jævn "pude" i tunnelrenden. Dernæst har vi budt Spreader Pontoonen NP460, som vi også kender som det "sejlende brusehovede", velkommen. Dette fartøj anlægger sten og grus langs siderne af de nedsænkede tunnelelementer, og derved sørger for, at holde elementerne på plads i tunnelrenden.

Det nyeste fartøj i rækken der har lagt til kaj er vores PLP - Protection Layer Pontoon - også kaldet Wismar. Wismars funktion er at udlægge et beskyttende lag af sten og grus ovenpå tunnelelementet efter nedsænkningen, så elementet beskyttes mod maritime farer såsom faldende eller slæbende skibsankre eller andet, der potentielt kan gøre skade på tunnelelementet.

Wismar er udstyret med to opbevaringsrum til skræver, hvilket gør at fartøjet er i stand til at opbevare 1100 m3 sten og materialer.

Nøjagtigt som de øvrige fartøjer, vil Wismar nu gennemføre en række forsøg og tests inden nedsænkningen af tunnelelementerne påbegyndes.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk