Hvad søger du?

11 oktober 2023

Planter på prøve til Femern Bælt-tunnelen

Den kommende jernbane og motorvej til Femern Bælt-tunnelen kommer til at ligge på kilometervis af volde frem mod tunnelens åbning. Nu skal bygherren Femern A/S finde de planter, der kan styrke biodiversiteten og er bedst egnede til at vokse på voldenes skrænter.

Når den kommende jernbane og motorvej står klar til Femern Bælt-tunnelen i 2029, vil trafikkens summen ikke være det eneste, du vil kunne høre i det omgivende landskab.

Også sværme af insekter vil fylde i lydbilledet.

Det er i hvert fald planen, når Femern A/S nu går i gang med at finde den helt rette sammensætning af planter til at vokse på voldenes skrænter fra Rødby og frem mod tunnelen.

”Vi har her på tunnelbyggeriet en unik mulighed for at styrke biodiversiteten på alle de strækninger, hvor især jernbanen kommer til at løbe på volde gennem dele af landskabet. Derfor vil vi finde frem til de planter, der lever op til vores krav om holdbarhed og samtidig kan skabe robuste levesteder for insekter”, siger Ditte Hjort, der er projektleder i Femern A/S.

Over 50 hektar skrænter skal beplantes, når voldene forventes færdige i 2027. For at finde frem til den rette sammensætning af planter, er der anlagt en 21 meter lang og 2 meter høj testvold ved Rødbyhavn.

Volden består af lige dele lollandsk jord og jord fra udgravningen af tunnelrenden på havbunden i Femern Bælt. Det er den samme fordeling, som de rigtige volde bliver bygget af.

Den første frøblanding er netop blevet sået på testvolden. Her skal de mange forskellige planter afprøves over de næste par år og overbevise biologerne om deres egnethed.

Kravene til planterne er mange og omfatter blandt andet, at de skal sikre skrænterne mod erosion, tiltrække forskellige arter af insekter og indgå naturligt i det område, hvor de plantes.

”Vi siger, at vi bygger med naturen. Vi kender den lokale natur, og vi bruger kun arter, der passer ind her. Frøblandingerne sammensættes nøje af lokale plantearter, der støtter den biologiske mangfoldighed for insekterne og de dyr, der er afhængige af dem”, siger Ditte Hjort.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk