Hvad søger du?

11 august 2023

Genudbud af udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn

Femern A/S genudbyder nu opgaven med at opføre en ny udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn.

Femern A/S sendte i foråret 2023 opførslen af en ny udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn i udbud. Projektet skal give offentligheden mulighed for at følge anlægsarbejdet af Femern Bælt-tunnelen fra en ny udsigtsplatform kaldet Pilen, der bliver placeret nær den kommende tunnelportal.

Pilen skal opføres på indvundet land, som stammer fra udgravningen af tunnelrenden i Femern Bælt. Nye geotekniske undersøgelser har vist, at det opgravede materiale har brug for længere tid til at sætte sig, før det er egnet til at bygge på, hvilket giver en tidsmæssig udfordring for projektet.

De fire bud på opgaven, som Femern A/S har modtaget, har vist sig at være betydeligt højere end ventet blandt andet begrundet i jordbundsforholdene, og Femern A/S har derfor på den baggrund besluttet at udarbejde et revideret udbudsmateriale, som udsendes senere på efteråret.

”Byggeriet af en udsigtsplatform i området er fortsat en høj prioritet for os. Vi mærker tydeligt en stor og stigende interesse for projektet, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i besøgsrekord i vores udstilling i Rødbyhavn denne sommer”, siger Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef i Femern A/S.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementer og byggeriet af tunnelportalen. Projektet indebærer også en ny rampe og adgangssti fra den eksisterende platform på Gl. Badevej.

Byggeriet af den nye udsigtsfacilitet forventes at begynde i 2024 og stå færdig senest i begyndelsen af 2025.

For mere information
Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef, Femern A/S, mkn@femern.dk

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk