Hvad søger du?

17 maj 2024

Ny kystlinje er kommet til syne ved portalområdet

På byggepladsen kan der hver dag ses fremskridt på projektet - særligt ved tunnelportalen har der den senere tid været store milepæle, der er nået.

Tidligere på foråret blev det permanente 200 meter lange dige anlagt tværs over tunnelportalens indgang. Efter opførelsen af det permanente dige, kunne vi lukke vand ind i lommen bag det ydre, midlertidige dige.


I dag er hele tunnelportalens indgang dækket af vand, og den nye kystlinje i landskabet ved tunnelportalen er kommet til syne. Gravearbejdet med at fjerne det ydre, midlertidige dige er i fuld gang, og der er bl.a. blevet fjernet 6300 ton sten fra området, hvor hovedparten vil blive genanvendt andre steder i projektet.


Der er dog noget arbejde endnu før tunnelportalen er klar til at modtage tunnelelementer. Det midlertidige dige er væk over vandoverfladen, men der bliver fortsat opgravet materialer under vandoverfladen en måneds tid endnu.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk