Hvad søger du?

6 november 2023

Femern-materiale bliver til ny klint

Øst for Femern-byggepladsen ved Rødbyhavn bliver der etableret en syv meter høj erosionsklint.

På det nye landområde umiddelbart øst for Femern-byggepladsen ved Rødbyhavn, er arbejdet med at opføre en ny klint godt i gang.

Klinten bygges med materiale fra udgravningen af sejlrenden. Derudover genanvendes materialer fra det midlertidige havnedige mellem tunnelbassinerne og arbejdshavnen, som er ved at blive fjernet.

Klinten er modelleret efter eksisterende klinter på Sydsjælland og Lolland, så den vil virke som en naturlig del af landskabet. Landområdet vil fremstå som en blid stigning fra det gamle kystdige frem til klinten, som vil rejse sig op til syv meter over havet.

Den vil dog langsomt blive nedbrudt af den naturlige erosion fra bølgerne. Denne nedbrydning vil til gengæld tilføre nyt sand og dermed vedligeholde de omkringliggende strandområder.

”Med den nye klint skaber vi både et udsigtspunkt for området øst for fabrikken, og samtidig er vi med til at modvirke erosionen”, siger Christian Henriksen, myndighedschef i Femern A/S.

Udover klinten har Femern A/S forpligtet sig til at strandfodre områderne øst for byggepladisen, der er mest udsat. Kystens tilstand bliver nøje overvåget, og det er forventningen, at der skal tilføjes sand cirka hver tredje år.

Materialet til klinten forventes at være på plads i midten af december. Derefter vil der dog gå flere år, før det er sikkert at gå på den, da materialet først skal sætte sig i landskabet. Allerede nu vil klinten dog begynde at afgive sand til lokalområdet.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk